Statistiky jsou znepokojivé. Za prvních osm měsíců na silnicích Ústeckého kraje zemřelo 42 osob, tedy o 11 lidí více než loni. Ale k tomu budiž dodáno, že rok 2011 byl výjimečný nízkým počtem smrtelných nehod.

Například za celý rok 2010 dopravní policie v Ústeckém kraji evidovala 60 mrtvých a 192 těžce zraněných. Podle oficiálních policejních statistik za celý rok 2011 zemřelo na silnicích při dopravních nehodách 54 osob v Ústeckém kraji, což je o 6 mrtvých méně než v roce 2010. Lze tedy předpokládat, že počet dopravních nehod se letos přiblíží k počtu z roku 2010.

Plusový signál

Pokud zemřelo do konce srpna v kraji 42 osob na silnicích a bylo těžce zraněno 125 osob, tedy s velmi dlouhým léčením a vážnými, mnohdy dlouhodobými, následky, těžkých zranění bylo o 28 méně než za stejný čas roku 2011.

Menší počet těžce zraněných znamená pokles těžkých následků, což je optimistický údaj. Neboť mnohdy jenom shodou náhod se účastníci dopravní nehody vyhnou smrti a skončí „jenom" s těžkým zraněním. Lehkých zranění policie eviduje 1002 s drobným meziročním nárůstem o 64 případů.

Smutné prvenství Lounska a Litoměřicka

Pokud hodnotíme dopravní nehodovost z hlediska okresů, zdánlivým paradoxem je, že zemědělské okresy Louny a Litoměřice mají ve statistikách nejvíce mrtvých a Litoměřicko i nejvíce těžce zraněných. Oběma okresy vedou velmi frekventované komunikace. Proto statistika zaznamenává 11 mrtvých v lounském okresu a 9 mrtvých na Litoměřicku. V obou okresech jde o nárůst o 4 mrtvé proti stejnému období roku 2011. Na Litoměřicku záchranná služba odvážela od nehod také 32 těžce zraněných. Na druhém místě je chomutovský okres „jenom" s 25 těžce zraněnými.

Na Děčínsku do konce srpna nezahynul na silnicích jediný člověk. Ale v počtu těžce zraněných je Děčínsko na třetím místě v Ústeckém kraji s 21 případy.