V Novém Boru se postaví Děčínu, kterému patří druhé místo. 

Ondřej Holl