Sportovci tak také zahájili sváteční období a vydali se do uliček historického centra hlavního města chmele, odměnou jim byla neopakovatelná atmosféra a účastnická medaile.