Celá organizace se snaží co nejvíce přiblížit skutečným olympijským hrám – slavnostní zahájení se zapálením olympijského ohně, medailové ceremoniály, účast úspěšných sportovců současnosti i minulosti, závěrečný ceremoniál. Vše probíhá za účasti a s podporou Českého olympijského výboru a jeho oficiálních sponzorů, politické reprezentace kraje, měst Ústí a Loun.

Louny budou hostit baseball

Celá Olympiáda se uskuteční v Ústí nad Labem s jedinou výjimkou – baseballu. Krajské město nemá na tento sport stadion, proto se organizace přesunula do Loun. Baseballový oddíl začal s přípravami již vloni, okamžitě po rozhodnutí o pořadateli. Hlavní hřiště prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, zahájena byla výstavba druhého hřiště, protože porce zápasů – 30 – se nedá na jednom hřišti zvládnout.

Město podpoří sportovce

Zároveň s velkou podporou starosty a vedení města úspěšně proběhla jednání o vytvoření stejných podmínek pro účastníky olympiády, jaké mají v Ústí – všude bezplatný vstup – koupaliště, bazén, kino, galerie, muzeum, kostel …. Při shánění sponzorů využili organizátoři obrovské popularity baseballu v Japonsku a velkého množství firem ze Země vycházejícího slunce v Lounech. Hlavně díky prezidentu Fujikoki panu Shimovi se podařilo je oslovit a získat významnou finanční podporu.

Právě pan Shima provede nadhoz při Slavnostním zahájení, které se uskuteční ve čtvrtek 21.6. ve 13.30 hodin na hřišti na Výstavišti za účasti předsedy ČOV pana Jiráska, hejtmana Ústeckého kraje pana Šulce, starosty Loun pana Kernera a dalších čelních představitelů kraje a města. Baseballový turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v sobotu 23.6. od 12.00 hodin na hřišti Na Výstavišti.