Jak podporuje podobné sportovní aktivity mladých sportovců lounská radnice? Zeptali jsme se starosty Radovana Šabaty.

Jak byste charakterizoval vztah Louny sport?
Louny jsou město sportu dětí a mládeže. V Lounech funguje zhruba 40 sportovních spolků, které zapojují přes 1200 dětí.

Kolik peněz dává město Louny do podpory sportu ročně a kolik plánuje vydávat v budoucnu?
Z rozpočtu města je každoročně přidělováno více než 900 tisíc korun na činnost sportovních klubů. Z daňových příjmů z loterií zhruba 6 milionů korun a tyto prostředky jsou určeny nejenom na činnost, ale především na investice a opravy do sportovních zařízení. Rozhodně chceme i v dalších letech oblast sportu, ale také oblast kultury a sociální sféry podporovat ze všech možných zdrojů. Jsme přesvědčeni, že takto účelně vynaložené prostředky jsou tím správným rozhodnutím, jako prevence kriminality a jiných patologických jevů u dětí a mládeže.

Jak podporuje město sportování dětí?
Veškeré peníze na činnost jsou přidělovány pouze dle členské základny na děti a mládež do 18 let a na základě jejich sportovních výkonů. Začleňování dětí do sportu již od raného věku je v dnešní době ten správný směr.

Je podle vás právě třeba soutěž o odznak olympijských vítězů prospěšná?
Rozhodně podporuji jakékoli akce, které zapojí i netalentované děti, které nemají zkušenosti se sportem. Tyto děti pak může takováto soutěž přivést ke sportování, což určitě vítáme.

Děkuji za rozhovor.