Žatečtí budou spoléhat na své opory Kellera a Brouma, Most se opírá o Zárubu a Městska. 

Ondřej Holl