Ve dvacítce závodníků převládalo dámské složení, což jen dokumentovala hlavní vedoucí Hana Koželuhová se svým psem Hannym. „Kromě dvou až třífázového tréninku, který zahrnoval běh, plavání, ale hlavně veslování na veslařském kanále, jsme také pořádali soutěže,“ mohla se chlubit H. Koželuhová, která také označila dvě discipliny, které měly zaručený úspěch.

V první, kdo dokáže nejrychleji z vody nalézt do převrhnutého skifu, vyhrála před všemi teprve 11letá mladší žákyně Andrea Holubová. Druhou soutěží, která nejvíce mladé veslaře nadchla, byla výměna vesel na vodě – pravé za levé a naopak. Tady ukázal největší zručnost starší žák Tomáš Neuhöfer, který právě v Račicích měl své 13. narozeniny.

Na závěr svého pobytu startovali lounští veslaři na Oblastním přeboru Labe, v nichž si zajistili 14 finálových účastí a desetkrát se podívali na vodu z bedny nejlepších.

Zlato si vybojovaly veslařské žákyně