Kromě tradičních potravinářských a krmných plodin se v Česku v posledních letech pěstují také energetické rostliny.

Z nich se produkuje biomasa, kapalná biopaliva, mají i další možnosti využití v energetice.

Část energetických plodin se využívá k výrobě biopaliva. Evropa se rozhodla čelit změnám klimatu mimo jiné přimícháváním biopaliv do pohonných hmot.

Evropská komise má v plánu nahradit biopalivy do roku 2020 desetinu celkového objemu benzinu a nafty v unijní dopravě. Produkce plodin na biopaliva ale budí skepsi. Kritikové tvrdí, že je hlavní příčinou stále dražších potravin. Výroba etanolu a jiných biopaliv je navíc podle některých příliš energeticky náročná, takže ve skutečnosti není výhodná.

Biopaliva (bionafta a bioetanol) přesto pomalu začínají nahrazovat klasické pohonné hmoty. Snižují totiž emise až o 40 procent. Jsou ale dražší a náročnější na výrobu a zároveň zabírají půdu. Kritici se shodují, že právě biopaliva mohou za nedávné výrazné zdražování potravin. Proč? Zvětšuje se podíl sklizených plodin určených pro výrobu biopaliv. Jde o řepku olejku, ze které se vyrábí bionafta, a dále o kukuřici, cukrovou třtinu a další suroviny pro bioetanol.

Biopaliva bezprostředně ceny jídla nezvyšují

„Poptávka po biopalivech sice souvisí s růstem cen potravin, avšak není toho bezprostřední příčinou. V druhé polovině minulého roku byl zaznamenán růst cen potravin ještě před zahájením povinného přimíchávání biopaliv do fosilních pohonných hmot. V Česku ani v unii nejsou biopaliva vyráběna na úkor potravin,“ brání biopaliva mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Hnutí Duha biopaliva podporuje, zároveň ale prosazuje, aby vláda větší pozornost než bionaftě věnovala plodinám pro použití při výrobě elektřiny a tepla – mají totiž lepší energetický výnos. „Lepší výsledky než motorová biopaliva mají energetické plodiny pro elektrárny a teplárny, proto se vláda musí soustředit na ně,“ říká Vojtěch Kotecký z Duhy.

Energetické plodiny jsou obvykle děleny na rostliny bylinného a dřevinného charakteru. Mezi rychle rostoucí dřeviny se řadí například některé topoly, vrby, javory, akáty. Doba tzv. obmýtí se pohybuje mezi 3 až 10 lety.

V okrese pěstují

V okrese Louny se energetické plodiny pěstují už několik let. V regionu se objevily jak rychlerostoucí dřeviny, tak i někteří zemědělci začali pěstovat pšenici, žito, ječmen, tritikale, oves, řepku olejnou, kukuřici a technickou cukrovou řepu k využití jako energetické plodiny.

„Výměra energetických plodin se nesleduje a zemědělci nemají povinnost ji hlásit,“ uvedla Lenka Typoltová, ředitelka Zemědělské agentury ministerstva zemědělství v Lounech.

O pěstování energetických plodin v okrese Louny ale velký zájem podle ní není. „Z důvodu výkupních cen není o energetické plodiny moc velký zájem. Jejich výkupní cena byla v roce 2007, hlavně u obilí, podstatně nižší než u ostatního vykupovaného obilí,“ uvedla L. Typoltová.

Navíc vloni se na jejich produkci podepsalo sucho, které zasáhlo okres Louny. „Zemědělci tak nebyli schopni dodat tolik energetických plodin, na kolik uzavřeli smlouvy. Také proto se letos vrací zpět k tradičním plodinám,“ vysvětlila ředitelka lounské zemědělské agentury.

Zdenka Dvořáková