V říjnu 2009 začalo občanské sdružení vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec realizovat projekt pro nezaměstnané s názvem Nová výzva 240.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Do projektu se mohou zapojit nejenom uchazeči o zaměstnání evidovaní úřadem práce, ale také maminky na rodičovské dovolené a lidé pečující o osobu blízkou. Doposud se tří cyklů projektu účastnilo 97 uchazečů o zaměstnání z lounského regionu.

Projekt je rozdělen na několik částí. V zahajovací části nazvané „Zaměstnanecké dovednosti a práva“ se účastníci mj. naučili, jak správně psát strukturovaný životopis a motivační dopis, jak používat internet a e-mailovou poštu k vyhledávání volných pracovních míst a ke kontaktování zaměstnavatelů.

Více než padesát účastníků využilo možnosti zvýšit si kvalifikaci v nabízených rekvalifikačních kurzech Pracovník v sociálních službách, Pečovatelka o děti od 3 do 15 let, Obsluha osobního počítače a Asistentka.

Další aktivitou projektu byly exkurze k zaměstnavatelům. Zájemci o práci v sociální sféře navštívili Domov pro seniory u Pramene, Léčebnu dlouhodobě nemocných a Mateřskou školu speciální pro děti s více vadami v Lounech.

Ti, kdo projevili zájem o dělnické profese, měli možnost navštívit firmu CS PACK v Žatci, LOSTR a AISAN v Lounech, zájemci o práci v zemědělství navštívili BAMBUS CENTRUM pana Kastnera v Třebízi. V srpnu se převážně žatečtí klienti zúčastnili exkurze v Žateckém pivovaru.

Počítačová učebna nabízí služby zdarma

Výběr zájemců o další, čtvrtý cyklus projektu Nová výzva 240, se uskuteční 7. září v Lounech a 8. září v Žatci, vždy v zasedacích místnostech úřadu práce. Účastníkům tohoto cyklu nabízíme rekvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách a Skladník, součástí kurzů je i praxe u zaměstnavatelů.

Kladem projektu je vybudované Centrum pomoci pro nezaměstnané v Lounech, které je přístupné veřejnosti denně. Zájemci tam mohou zdarma využívat počítačovou učebnu s připojením na internet za účelem hledání zaměstnání, pomůžeme i při sestavování profesního životopisu a motivačního dopisu. Od otevření Centra pomoci pro nezaměstnané v září 2009 jsme zde zaznamenali více než 1200 návštěv.

I přes zatím přetrvávající velmi malou nabídku volných pracovních míst v regionu nalezlo již 31 účastníků projektu Nová výzva 240 zaměstnání.

Jitka Nehybová
(autorka pracuje v Centru pomoci pro nezaměstnané v Lounech)