V České republice se v roce 2011 sklidilo 6087 tun chmele, což je 1684 tun méně než předloni. Kvalita je podle pěstitelů vysoká. Očekávají, že se zpracuje celá úroda. Konečné údaje ke sklizni poskytl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Oznámil to v minulých dnech Svaz pěstitelů chmele ČR.

Průměrný výnos činil 1,31 tun z hektaru, roku 2010 to bylo 1,49 tun z hektaru. Nejvíce tradičně pěstitelé sklidili v žatecké chmelařské oblasti, a to 4556 tun chmele.

Loňský a předloňský sklizňový rok jsou podle tajemníka Svazu pěstitelů chmele ČR Michala Kovaříka specificky odlišné roky.„Loňská produkce má sice průměrný charakter s podstatně nižší plochou než v předchozích letech, avšak s vysokou kvalitou obsahových látek,“ uvedl.

V porovnání s dlouhodobým průměrem je sklizeň nižší přibližně o 400 tun. Ve všech třech chmelařských oblastech (žatecká, úštěcká, tršická) byla kvalita chmele obdobná. Těsně před sklizní spadlo po silném větru 150 hektarů chmelnic s vysoce kvalitním chmelem na Rakovnicku.„Vzhledem k nižší sklizni oproti předchozímu roku očekáváme postupné zobchodování celé produkce roku 2011,“ uvedl předseda svazu Bohumil Pázler.

Největší část produkce, a to téměř 83 procent, činí odrůda Žatecký poloraný červeňák. Pěstuje se nyní na historicky nejnižší ploše, oproti roku 1993 je o 43 procent menší. „Nicméně za posledních pět let pěstitelé vysadili nové porosty na 1056 hektarech, což je pozitivní trend,“ uvedl Kovařík.

Situace na světovém trhu však podle Kovaříka pro pěstitele nijak optimistická není. Přestože se meziročně na celém světě snížily plochy, na nichž se plodina pěstuje, o zhruba 3500 hektarů, je produkce roku 2011 zhruba stejná jako předloni, a to vlivem světově průměrné až nadprůměrné sklizně.