Být dnes ovocnářem v České republice není vůbec jednoduché. V tvrdé konkurenci jablek z dovozu, v posledních letech především z Polska, není vůbec lehké uspět. Mohou v tom, jako v případě rodinné firmy ze Semilska, pomoci evropské fondy. „Udrželi jsme se na trhu a dokážeme vyhovět náročným požadavkům našich zákazníků,“ říká jednatel ovocnářské firmy z obce Žernov na Semilsku Jiří Mazánek na otázku, jaký efekt přineslo této společnosti zavedení nové inovativní technologie na třídění jablek.

Třídicí technologická linka italské výroby, která byla před pěti lety uvedena do provozu na základě spolupráce s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích, umožňuje moderní metodou odhalit skryté vady a vytřídění jablek podle kvality. Na investici za půldruhého miliónu euro (asi 38 milionů korun) se výrazně podílely peníze z fondů Evropské unie.

close Jak Evropské fondy pomáhají českému venkovu info Zdroj: MMR zoom_in

Technologie, která původně sloužila k třídění mandarinek na jaderné a bezjaderné, byla v České republice použita jako vůbec první svého druhu. Zařízení spolehlivě rozpoznává velikost, barvu i povrchové vady plodů. „Inovativnost technologie spočívá v tom, že dokáže stanovovat pevnost plodů, cukernatost, obsah kyselin a skryté vady, které se objevují pod povrchem slupky. Detekce probíhá pomocí infračerveného záření, odrazem a průsvitem. Během několika sekund linka tímto způsobem vytřídí desítky plodů, za deset hodin je to sto osmdesát tun jablek,“ říká Jiří Mazánek. V provozu je linka až jedenáct měsíců v roce a za tuto dobu linkou projde přibližně dvanáct tisíc tun ovoce.

 Spolupracovat s Výzkumným šlechtitelským a ovocnářským ústavem v Holovousích začala ovocnářská firma již v roce 1991, a to především v oblasti ochrany a výživy rostlin nebo při inovativním řešení závlahového systému. Vzhledem ke změnám klimatu se v poslední době mění také skladba nemocí a škůdců, proti kterým se hledají nové způsoby účinného boje.

Zavádět se mají rovněž nové odolnější odrůdy jabloní, které by nebyly tak náročné na chemické ošetřování. Poslední slovo při výběru těchto odrůd ale budou mít spotřebitelé, respektive obchodníci. Obchodním partnerem odbytového družstva EB Fruit jsou totiž obchodní řetězce hypermarketů a supermarketů po celé republice, které o zavádění nových produktů nakonec rozhodují. Trh totiž vyžaduje nejen udržení vysokého objemu zemědělské produkce, ale především kvalitu.

Tradice více než 60 let

Tradice pěstování jabloní v okolí Žernova trvá již déle než šedesát let. Vzhledem k pěti stům hektarům šlo při tehdejším zemědělském družstvu o největší ovocnářskou kooperaci v kraji. Po společenských změnách v roce 1989 se družstvo rozpadlo na několik soukromých zemědělských firem. Rodinná firma Jiřího Mazánka začínala na patnácti hektarech.

MMR srpen 2019 – Žernov | Video: Redakce

Momentálně hospodaří na třech stech šedesáti hektarech ovocných sadů. Je členem Ovocnářské unie České republiky a svazu SISPO pro integrované systémy pěstování ovoce v Holovousích, kde má ostatně sídlo i uvedené odbytové družstvo.

close Projekt v číslech - Žernov info Zdroj: MMR zoom_in

Rostoucím požadavkům na kvalitu i kvantitu ovoce se musí přizpůsobovat také ovocnáři ze Žernova. V plánu již mají rozšíření linky ve stávajících prostorách nebo vybudování nové haly. „Vše se nechá vylepšit, ovoce přibývá a této skutečnosti se musí postupně přizpůsobovat i naše firma,“ uzavírá Jiří Mazánek.

Jednatel firmy Jiří Mazánek: Ovocnáři se vyrovnávají s požadavky obchodníků i s vrtochy počasí

V době našeho rozhovoru s majitelem firmy byl u modernizované linky klid. Perfektně vytříděná, voňavá jablka ve vychlazených skladech nás ale nenechala na pochybách, že se firmě investice z evropských peněz vyplácí.

V čem je technologie inovativní?
Inovativnost spočívá v tom, že dokáže stanovovat kromě velikosti a barvy také pevnost plodů, cukernatost, obsah kyselin a skryté vady způsobené mechanickým poškozením při sklizni nebo povětrnostními vlivy, jako jsou například kroupy. Odhalit skryté vady pod povrchem slupky není možné bez detekce pomocí infračerveného záření, odrazem a průsvitem. Kombinací těchto dvou parametrů je kvalita ovoce stanovena přímo při chodu linky.

Třídíte zde pouze jablka vypěstovaná na vašich plantážích?
Jsme členem odbytového družstva EB Fruit, třídíme tedy ovoce i od jiných členů této odbytové organizace. Převážně jde o ovoce pro obchodní řetězce. Pokud si ostatní členové odbytového družstva třídí ovoce sami, tak na menších linkách nebo ručně.-

close Jednatel ovocnářské firmy z obce Žernov na Semilsku Jiří Mazánek info Zdroj: Ivan Hudeček zoom_in Jaké odrůdy jablek ve vašich sadech pěstujete?
Sortiment se nyní zužuje na šest, sedm odrůd, které se prodávají téměř po celý rok, jako jsou žlutý Golden Delicious, dále Jonagold, Braeburn, Fuji či nově zaváděná mutace Red Idared. Z dalších odrůd mohu uvést klubovou odrůdu Cameo, kterou naše odbytové družstvo v České republice zastupuje.

Sklízíte ovoce v plné zralosti?
Snažíme se sklízet v optimální zralosti, což není zralost konzumní. Ta je daleko. Skladujeme po celý rok. Jablka na skladě se nám v této chvíli prolínají s třešněmi a višněmi. Za chvíli se budou sklízet letní jablka a potkávat se zde budou s jablky z minulé sklizně. Sklízená jablka ale musí mít náležité parametry, jakými jsou cukernatost a rozvinutá chuť. Dlouhodobým skladováním umíme nastavit parametry tak, aby si ovoce udrželo svoji kvalitu a nepodléhalo zkáze.

Kdy začala spolupráce s Výzkumným šlechtitelským a ovocnářským ústavem?
Vzájemná spolupráce začala již v roce 1991, kdy jsme začali podnikat. Týká se především ochrany rostlin, výživy či systémů závlahy. Odborníci z tohoto ústavu byli také schopni odzkoušet inovativní nedestruktivní technologii odhalování skrytých vad jablek. Spolupráce nadále pokračuje. Výzkumný ústav pro nás zkouší odrůdy, které nejsou tak náročné na chemické ošetřování. Je otázka, jak tyto odrůdy budou úspěšné na trhu, tedy jak budou žádané obchodníky. Jistě, nějaké požadavky mají spotřebitelé, ale o tom, co se nakonec prodává, rozhoduje obchodník.

Jaký efekt inovativní technologie třídění jablek vašemu podniku přinesla?
Jsme stále na trhu, stále dodáváme, což nás těší, a dokážeme vyhovět přísným požadavkům odběratelů na barvu, velikost i kvalitu spočívající v tom, že si zákazníci nestěžují. Můžeme garantovat, že se skryté vady u našich produktů díky této technologii nevyskytují. Neztrácíme důvěru zákazníků.

S jakými problémy se dnes ovocnářství potýká?
Kdysi jsme byli vystaveni tvrzení, že není nejtěžší vyrobit, ale prodat. Udělali jsme proto kroky směrem k odbytu, zlepšili skladovací technologii a posklizňové zpracování, o čemž svědčí i nákup této linky. Pevně jsme zakotvili na trhu. V poslední době nás ale trápí vrtochy počasí. V loňském roce enormní sucho, které zde nebylo posledních padesát let, letos nás zase potrápily mrazy, s kterými jsme se nesetkali uplynulých šedesát let. Poslední dvě sezony nebyly moc úspěšné.

Modernizovaná linka nám pomáhá šetřit náklady na třídění, protože jablka třídí dobře, rychle a levně. Má výkon a je spolehlivá, svojí rychlostí a přesností nám dokáže nahradit spoustu pracovních sil. Po sklizni si dokážeme úrodu přetřídit a skladujeme již přetříděná jablka, o kterých víme, že je třeba za půl roku z 95 procent prodáme. Šetříme tak náklady i na skladování a zákazníkovi jsme schopni dlouhodobě garantovat množství a kvalitu našich produktů.

close Jak Evropské fondy pomáhají českému venkovu info Zdroj: MMR zoom_in

Ivan Hudeček