Společnost ČEZ chce poblíž nynější hnědouhelné elektrárny v Počeradech vystavět dva paroplynové bloky, každý s výkonem 440 MW. Vyrábět elektřinu by měly od roku 2013. V současné době se zahájil proces posuzování vlivu nové elektrárny na životní prostředí, tzv. EIA.

Záměr ČEZ neovlivnila ani současná krize v dodávkách zemního plynu z Ruska přes Ukrajinu do Evropy.

„Vzhledem k tomu, že elektrárna by měla sloužit svému účelu čtyřicet let, nemá současná situace ohledně dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu na tento dlouhodobý projekt až tak velký vliv co se rozhodování Skupiny ČEZ týče,“ uvedl na dotaz Deníku Ota Schnepp, mluvčí ČEZ pro severozápadní Čechy. „Samozřejmě, že již nyní uvažujeme o diverzifikační strategii dodávek. To znamená, že se předběžně jedná s řadou dodavatelů plynu. Nebudeme se tudíž spoléhat jen na jeden příjmový zdroj, který by se mohl v budoucnu ukázat jako problematický,“ do­dal.

ČEZ kromě Počerad plánuje stavbu parpoplynové elektrárny v Užíně u Ústí nad Labem. Pro obě vyjednává o dodávkách plynu. „Máme výhodu v tom, že můžeme vyjednávat jak s východními dodavateli, tak i s firmami ze Západu,“ uvedl před časem Alan Svoboda, ředitel divize obchodu ČEZ.

Závislost na uhlí

ČEZ plánuje paroplynové elektrárny hlavně kvůli tomu, aby společnost omezila svoji závislost na hnědém uhlí. Společnost přehodnotila svůj plán obnovy hnědouhelných zdrojů na severu Čech, upustila například od záměru stavby nové elektrárny na uhlí v Počeradech. V Počeradech nyní stojí uhelná elektrárna s pěti bloky o výkonu 200 megawattů. Jejich životnost ale v letech 2015 až 2020 skončí. Původně chtěl ČEZ elektrárnu zrekonstruovat a navíc postavit i nové bloky. Záměr ale narazil na nedostatek hnědého uhlí. Ten by se mohl dokonce projevit ještě dřív, než současné elektrárně v Počeradech skončí životnost.

Kromě diskutované jaderné energie chce mít ČEZ v záloze ještě třetí zdroj, a tím má být právě zemní plyn. ČEZ se přiklání k plynu také kvůli situaci na trhu s emisními povolenkami. V Evropské unii by se po roce 2013 měly tyto povolenky na vypouštění oxidu uhličitého dražit. „Bez této pobídky by plynové elektrárny nebyly ve srovnání s uhelnými zdroji tolik konkurenceschopné,“ uvedl generální ředitel ČEZ Martin Roman.