Zajistit stabilní ceny tepla pro obyvatele Žatce v nejbližších letech bez rapidních nárůstů – to je hlavní smysl nové kotelny, jejíž stavba byla včera slavnostně ukončena v areálu výtopny v Perči. Ta z biomasy vyrábí kromě tepla i elektrickou energii, svým výkonem patří k největším v Evropě.

„K výstavbě nové jednotky jsme přistoupili proto, abychom do budoucna zajistili stabilní ceny tepla pro naše odběratele. Ceny uhlí a elektrické energie jdou neustále nahoru, navíc bychom v blízké budoucnosti museli pro starou uhelnou kotelnu začít nakupovat emisní povolenky. To vše bychom museli promítnout do ceny tepla, která by bez nové jednotky výrazně narostla,“ sdělila Alena Hlávková, ředitelka Žatecké teplárenské (ŽT).

Lidé v Žatci nyní platí bez DPH podle způsobu odběru od 275 do 387 korun za jeden GJ tepla. Kdyby se výstavba nové kotelny v Perči nerealizovala, brzy by cena podle ředitelky ŽT přesáhla pět set korun.

Nynější ceny tepla v Žatci jsou srovnatelné s cenami tepla v sousední Kadani nebo Chomutově od společnosti ČEZ. Oproti tomu lidé v Lounech napojeni na centrální zdroje platí výrazně víc, zhruba šest set korun za GJ.

Zdroj na biomasu

Vybudování nového zdroje na biomasu v Perči, ORC jednotky, bylo součástí rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem, která v Žatci začala loni. Kromě stavby nové jednotky došlo k přeložení horkovodu mezi Perčí a Žatcem do země, což sníží ztráty při přenosu tepla. Zároveň vyrostla v areálu kotelny nová administrativní budova, kam se z objektu v Podměstí stěhuje sídlo ŽT. I to by mělo snížit náklady.

Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem vyšla na 309 milionů korun. Velkou část nákladů, 250 milionů korun, má uhradit úvěr od České spořitelny. ŽT jej chce během deseti let splatit z prodeje elektrické energie a případně i prodeje emisních povolenek, které zdarma získala od státu. Tím, že bude v nové kotelně pálit ekologickou biomasu, je nepotřebuje. „Elektrickou energii vyrábíme a dodáváme do distribuční sítě od 1. července. V červenci jsme za ni utržili 860 tisíc korun, v srpnu to bude o něco víc. Za prodanou elektřinu bychom měli do budoucna dostávat během léta milion korun měsíčně, v zimě, kdy pojedeme na maximální výkon, víc,“ vysvětlila A. Hlávková.

Nový zdroj v Perči má celkový výkon 10 MW.
„Žatec je teprve třetím městem v ČR, kde ORC jednotka vyrostla,“ řekl starosta města Erich Knoblauch. „Svým elektrickým výkonem 1,8 MW je ORC jednotka v Žatci největší v ČR a patří mezi největší v Evropě,“ dodal František Paulík, technický ředitel brněnské firmy Tenza, která byla generálním dodavatelem stavby.

A jak nová ORC jednotka v Perči funguje? Pálením biomasy se ohřívá olej, ze kterého vznikají silikonové páry. Ty pohánějí turbínu spojenou s generátorem, jenž vyrábí elektrickou elektřinu. Ohřátý termoolej je zároveň zdrojem tepla, které se vede do města. Klasické kotelny či uhelné elektrárny používají páru z vody, což je oproti termooleji energeticky méně výhodné.

V Perči se pálí biomasa ve formě dřevních štěpků. „Jde prakticky o odpad z lesa. Máme pět dodavatelů, kteří hospodaří v lesích v okruhu 80 kilometrů od Žatce. Na dodávkách biomasy jednáme také se žateckými městskými lesy,“ vysvětlila ředitelka ŽT.
Mimo hlavní topnou sezonu by se mělo teplo pro Žatec vyrábět v nové kotelně. Pokud bude třeba, hlavně v mrazivém počasí, poběží také nynější uhelná kotelna.