Všeobecná úvěrová banka (VÚB) podala k soudu návrh na jiný postup v kauze společnosti Heavy Machinery Service (bývalý Legios). VÚB usiluje o to, aby soud už dříve schválenou reorganizaci podniku nahradil konkurzem. Banka tvrdí, že společnost využívá čas pouze ke snižování hodnoty svého majetku a dalšímu poškození skutečných věřitelů.

Spory kolem jednoho z největších bankrotů v Česku, který se týká lounské strojírenské firmy, tak mají další pokračování.

Finanční problémy společnosti, která se v Lounech zabývá výrobou a opravami nákladních vagonů a lokomotiv, vypluly na povrch před dvěma lety. Na podzim 2013 věřitelé podali na společnost, která dluží zhruba tři miliardy korun, návrh na insolvenční řízení. Loni soud povolil reorganizaci podniku, VÚB jej chce ale poslat do konkurzu, který má podle banky vést k prodeji majetku dlužníka a vyššímu uspokojení skutečných věřitelů.

Podle VÚB společnost využívá čas ke snižování hodnoty svého majetku a dalšímu poškození skutečných věřitelů. Sdělila to mluvčí VÚB Alena Walterová. „Není sebemenších pochyb, že byly naplněny všechny zákonem stanovené podmínky, aby soud o konkurzu rozhodl. Stejně tak je už více než zřejmé, že návrh na reorganizaci předložený dlužníkem je čistě formální a nereálný," řekla Walterová.

Společnost využívá čas ke zvláštním transakcím

„Čas získaný formálním předložením reorganizačního plánu dlužník využívá k převedení veškeré své obchodní a výrobní činnosti do nové společnosti Legios Loco. Ta dnes převzala veškerou činnost a HMS již nic nevyrábí. To je v rozporu s předloženým reorganizačním plánem a zejména v rozporu s insolvenčním zákonem. Tímto jednáním nedochází k ničemu jinému, než k reálnému snižování hodnoty HMS a dalšímu snižování uspokojení skutečných věřitelů ve prospěch opravdového majitele obou společností, kterým má být podle informací médií na útěku stíhaný podnikatel František Savov," uvedla banka v tiskové zprávě (kompletní znění najdete níže - pozn. red.).

Heavy Machinery Service to popírá a tvrdí, že plní své povinnosti uložené insolvenčním správcem a věřitelským výborem. Reorganizaci společně s dalšími majoritními věřiteli považuje zejména s ohledem na platně uzavřené mezinárodní smlouvy a zachování stovek pracovních míst v regionu s problémovou zaměstnaností za lepší řešení než konkurz. 

„VÚB opakovaně torpéduje snahy o reorganizaci společnosti. Letos v červnu neúspěšně napadla průběh insolvenčního řízení u Ústavního soudu a snaží se nejrůznějšími obstrukcemi zastavit proces reorganizace. O zachování výrobního potenciálu a zaměstnanosti jde VÚB až v poslední řadě, snaží se uspokojit jen své vlastní zájmy," uvedl Pavel Prázný, předseda představenstva HMS.

Jde o miliardy korun a stovky věřitelů

Heavy Machinery Service dluží téměř 3,3 miliardy korun více než 320 věřitelům. VÚB se hlásí o pohledávku 350 milionů korun. Společnost se několikrát přejmenovala z Lostru na Legios, pak na Industry Plant LG a nakonec na Heavy Machinery Service. V Lounech nyní vyrábí pod obchodním jménem Legios Loco, zaměstnává zhruba osm set lidí. Další závody má společnost v Nymburce a v Horním Slavkově.

Policisté z Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality společnost podezírají z daňových úniků. Mají podezření, že přes „spřátelené" firmy ošidila stát na daních o více než sto milionů korun. K daňovým únikům mělo docházet při obchodování s komponenty pro opravy železničních vagonů. Případ policisté vyšetřují už čtyři roky.

Kompletní vyjádření banky a firmy

Vyjádření Všeobecné úvěrové banky(23. 9. 2015)

Všeobecná úverová banka (VÚB) dnes podala návrh na změnu řešení insolvenčního řízení společnosti HMS (dříve Legios) okamžitým konkurzem. K tomuto zásadnímu kroku banku, jako největšího věřitele, donutily opakované obstrukce, účelové průtahy a evidentní neochota dlužníka jakkoli spolupracovat s insolvenční správkyní. Dlužník podle banky prokazatelně využívá čas pouze ke snižování hodnoty svého majetku a dalšímu poškození skutečných věřitelů.

Insolvenční řízení předlužené společnosti HMS (dříve Legios) musí být co nejrychleji řešeno konkurzem. Shodují se na tom největší reální věřitelé společnosti. Všeobecná úverová banka (VÚB) proto podala k Insolvenčnímu soudu v Českých Budějovicích návrh, aby soud co nejrychleji rozhodl o změně řešení insolvence společnosti konkurzem, namísto stávající reorganizace podniku.

„Není sebemenších pochyb, že byly naplněny všechny zákonem stanovené podmínky, aby soud o konkurzu rozhodl. Stejně tak je už více než zřejmé, že návrh na reorganizaci předložený dlužníkem je čistě formální a nereálný. Dlužník hraje jen o čas s cílem snížit hodnotu svého majetku a dále poškodit skutečné věřitele," vysvětluje tisková mluvčí VÚB Alena Walterová.

Dlužník až v únoru letošního roku, tedy po celých 16 měsících, předložil návrh na reorganizaci, který měl být řešením insolvence společnosti. Předložený návrh je však čistě formální, nesplňuje požadavky stanovené insolvenčním zákonem a pouze nadepisuje rubriky. HMS (dříve Legios) neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, jak chce svůj provoz reorganizovat, aby došlo k uspokojení věřitelů a zachování smysluplného provozu dlužníka. Je to pouze sbírka obecných proklamací. Dlužník do dnešního dne, tedy po více než půl roce, nesestavil a nepředložil zprávu o reorganizačním plánu, jak mu stanovuje insolvenční zákon. Díky obstrukcím a totální neochotě dlužníka spolupracovat, dodnes nebyl vypracován ani znalecký posudek a ocenění společnosti, které je pro reorganizace nezbytné a zásadní.

O neserióznosti záměru provést úspěšnou reorganizace svědčí i fakt, že dlužník dnes už ani nemá reálné statutární orgány. V představenstvu společnosti je pouze jediný člen - Pavel Prázný. Dlužník dokonce nemá žádné členy dozorčí rady a tedy ani dozorčí radu.

Čas získaný formálním předložením reorganizačního plánu naopak dlužník účelově využívá k převedení veškeré své obchodní a výrobní činnosti do nové společnosti Legios Loco. Ta dnes reálně převzala veškerou činnost a HMS již reálně nic nevyrábí. To je v jasném rozporu s předloženým reorganizačním plánem a zejména v rozporu s insolvenčním zákonem. Tímto jednáním nedochází k ničemu jinému, než k reálnému snižování hodnoty HMS a dalšímu snižování uspokojení skutečných věřitelů ve prospěch opravdového majitele obou společností, kterým má být podle informací médií kontroverzní a na útěku stíhaný podnikatel František Savov.

Jediným řešením insolvence a uspokojením pohledávek skutečných věřitelů musí být transparentní a rychlý prodej majetku dlužníka v konkurzu vedeném insolvenční správkyní. „Chceme chránit zájmy věřitelů. Proto musí být rozhodnuto o prodeji majetku v otevřeném výběrovém řízení v rámci konkurzu. Jen touto cestou může dojít k vyššímu uspokojení skutečných věřitelů," shrnuje mluvčí VÚB Alena Walterová.

Vyjádření společnosti Heavy Machinery Services(23. 9. 2015)

Společnost Heavy Machinery Services (HMS) se opakované nečestné kampaně Všeobecné úvěrové banky (VÚB) vůči HMS odmítá účastnit. S podáním účelového návrhu na změnu insolvenčního řízení společnosti HMS okamžitým konkurzem nesouhlasí a podniká proti němu příslušné právní kroky. HMS řádně plní své povinnosti uložené insolvenčním správcem a věřitelským výborem. Reorganizaci společně s dalšími majoritními věřiteli považuje zejména s ohledem na platně uzavřené mezinárodní smlouvy a zachování stovek pracovních míst v regionu s problémovou zaměstnaností za lepší řešení než konkurz směřující k cílené likvidaci firmy, o niž dlouhodobě VÚB usiluje.

„VÚB opakovaně torpéduje snahy o reorganizaci společnosti. Již letos v červnu neúspěšně napadla průběh insolvenčního řízení u Ústavního soudu a opakovaně se snaží nejrůznějšími obstrukcemi zastavit proces reorganizace. O zachování výrobního potenciálu a zaměstnanosti jde VÚB až v poslední řadě, snaží se uspokojit jen své vlastní zájmy", vysvětluje předseda představenstva HMS Pavel Prázný.

Trvalé obstrukce ze strany VÚB účelově poškozují ostatní věřitele. Banka s problémovou minulostí se tak pasuje do role, která ji nepřísluší. V žádném případě totiž není majoritním věřitelem HMS, jak veřejně bezostyšně tvrdí. Její neopodstatněné nároky mají za cíl znevěrohodnit celý proces reorganizace HMS, a v důsledku mají vést k likvidaci firmy a jejímu rychlému rozprodeji. 

„V reakci na poslední kroky VÚB nám skutečně nezbývá než podniknout vůči VÚB razantní právní kroky. Je sice paradoxní, že se HMS bude soudit s jedním ze svých věřitelů, ale chráníme tím většinový zájem", dodává Pavel Prázný.

HMS pokládá za důležité znovu připomenout svůj dřívější postoj, že VÚB Bratislava poskytla se souhlasem mateřské banky provozní finanční prostředky společnosti Heavy Machinery Services. Následně VÚB dohody a úvěrové smlouvy porušila a účelově vyvolala insolvenci společnosti Heavy Machinery Services. Cílem insolvence však nebylo poměrné uspokojení pohledávek všech věřitelů, ale snaha VÚB o nepřátelské převzetí Heavy Machinery Services a poškození ostatních věřitelů. VÚB tak naplnila skutkovou podstatu trestného činu poškozování věřitelů. Dnes VÚB tento krok opakuje.

Michal Donath,
Donath Business & Media