Míra nezaměstnanosti v České republice opět stoupla. Nejinak je tomu i v lounském okrese. Bez práce je podle údajů Úřadu práce v Lounech 6 717 lidí. Počet dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit do zaměstnání, je 6 452. Míra nezaměstnanosti na konci února dosáhla hodnoty 12,78% procenta.

Proti předchozímu měsíci nově do evidence přibylo na dvě stě osob. Do statistik se zapsalo 29 propuštěných lidí z Lostru, 19 z lounského pivovaru a 12 z IPS Alpha. „Výraznou měrou se na vzestupu počtu nezaměstnaných podílely i osoby samostatně výdělečně činné, kterých bylo zaevidováno v průběhu února celkem 40,“ uvedl Jan Kosina, analytik lounského úřadu práce. V meziročním srovnání počty evidovaných uchazečů překročily úroveň loňského roku, a to o 1 247 osob. U uchazečů dosažitelných pak o 1 106 lidí.

Na jedno volné místo připadá 29 nezaměstnaných. „Nabídka volných míst koncem měsíce února představovala 230 pracovních příležitostí, což ve srovnání s předchozím měsícem představuje pokles o sedm volných míst. Na jedno volné místo pak připadá 29,2 uchazečů proti 27,5 uchazečů v minulém měsíci,“ sdělil J. Kosina. Zaměstnavatelé potřebují hlavně kvalifikované pracovníky s odborným vzděláním.

Nezaměstnanost vzrostla ve všech regionech okresu. Na Lounsku se počet evidovaných uchazečů zvýšil o 113 osob. Celkový počet uchazečů činil 3 134 osob a míra nezaměstnanosti vzrostla na 13,52%. Na Žatecku se počty evidovaných uchazečů též zvýšily, a to o 64 osob na počet 2 240 uchazečů s mírou nezaměstnanosti 15,03%. Na Podbořansku přibylo do evidence 13 osob a současný stav tedy vykazuje 1 239 evidovaných uchazečů s mírou nezaměstnanosti 14,98%. „Nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci okresu Louny tak stále drží region Lounsko, naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti vykázalo Žatecko. Ve srovnání s loňským rokem tak stále panuje situace, kdy je ve všech regionech okresu zaznamenáván vzestup počtu evidovaných uchazečů o 170 až 620 osob a míry nezaměstnanosti o 1,9 až 2,5 procentního bodu,“ shrnul J. Kosina.

Dvě firmy požádaly lounský úřad práce o schválení poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 60 procent z průměrného výdělku, a to z důvodu nízkého odbytu. Opatření by se mělo týkat 481 zaměstnance.