Kaufland Louny: Banány 1 kg 29,90, Brambory rané 1 kg 18,90, Tatranky 5,90, Voda Aquila 1,5 litru 9,90, Chléb 1200 g 13,90, Perla margarín 22,90, CELKEM 101,40 korun.

Plus Louny: Banány 1 kg 29,90, Brambory rané 1 kg 19,70, Tatranky 5,90, Voda Aquila 1,5 litru 9,90, Chléb 1200 g 13,90, Perla margarín 22,90, CELKEM 102,20 korun.

Albert Louny: Banány 1 kg 24,90, Brambory rané 1 kg 19,70, Tatranky 6,90, Voda Aquila 1,5 litru 9,90, Chléb 1200 g 19,90, Perla margarín 22,90, CELKEM 104,20 korun.

Billa Louny: Banány 1 kg 36,90, Brambory rané 1 kg 19,90, Tatranky 5,50, Voda Aquila 1,5 litru 7,90, Chléb 1200 g 19,90, Perla margarín 23,90, CELKEM 114 korun.