Lidí bez zaměstnání je v regionu stále méně. Jejich počet dokonce klesl až na hodnotu z roku 1997. Od té doby jich nikdy méně než čtyři tisíce nebylo.

Přesně 3928 uchazečů o zaměstnání evidoval na konci června Úřad práce v Lounech (ÚP). „To znamená míru nezaměstnanosti v okrese 7,4 procenta. Proti květnu je to pokles o desetinu procenta, oproti loňskému červnu ovšem o 2,4 procenta,“ uvedl Petr Záhořík, ředitel ÚP.

Méně než čtyři tisíce lidí bez práce měl okres naposledy v roce 1997, shodou okolností také v červnu, tedy přesně před jedenácti lety. Za příznivým trendem, který se projevuje už řadu měsíců, stojí zlepšující se ekonomická situace firem, které tak mohou rozšířit výrobu, a samozřejmě také příchod investorů ze zahraničí, například do průmyslové zóny Louny – Jihovýchod, či Triangle u Žatce.

Meziročně klesl počet nezaměstnaných v okrese Louny o 1328 osob. Trend je patrný i během jednoho měsíce. „V červnu jsme zaevidovali 438 nových uchazečů o zaměstnání, naopak 581 jich bylo vyřazeno. 380 z nich nastoupilo do práce, což je 65 procent,“ vypočítal Petr Záhořík.

Volných míst jsou stovky

Volných pracovních míst jsou v okrese ale ještě stovky a další mají vzniknout. „Nyní víme o 589 volných pozicích, na které firmy shánějí lidi. Další nemalé množství se chystají zřídit firmy v Triangle, IPS Alpha a Hitachi,“ upozorňuje ředitel úřadu. Poptávka je přitom po všech profesích. Větší zájem je o kvalifikované pracovníky. Uplatnění by ale měli bez větších problémů najít i nezkušení, kterým se nabízí například zaučení na pozici takzvaného operátora v některé z továren, tedy klasického řadového dělníka.

Statistikami zajímavě zahýbal i konec školního roku a mladí lidé, kteří absolvovali střední školy nebo se vyučili. Ovšem úplně opačně, než by se dalo očekávat. Místo dříve tradičního nárůstu počtu uchazečů o práci na ÚP jich nyní ubylo. „Ke konci června jsme evidovali 178 mladistvých a absolventů, měsíc předtím jich ale bylo 206. Konec školního roku má úplně opačný efekt, než jaký bychom předpokládali,“ uzavřel Petr Záhořík.

Tento stav má zřejmě na svědomí stále větší zájem mladých lidí o letní brigády, kterých ale paradoxně stále ubývá. Velký význam mají v letních měsících také sezonní práce, zejména ve stavebnictví a zemědělství.