Šestitisícovou hranici překročil počet lidí bez práce v okrese Louny.

Podle statistky úřadu práce k 31. prosinci dosáhla míra nezaměstnanosti 11,7 procenta. Ani po novém roce se nedá očekávat zlepšení.

„Konkrétně k 31. prosinci 2009 bylo na úřadě zaregistrováno 6147 uchazečů, což představuje proti předchozímu měsíci nárůst o 211 osob. Nárůst byl zapříčiněn zejména ukončením sezónních prací ve stavebnictví a zemědělství,“ uvedl Jan Kosina, analytik trhu práce.

V loňském roce byla situace příznivější. Bez práce bylo „pouze“ 4 624 lidí. „V meziročním srovnání počty evidovaných uchazečů překročily úroveň loňského roku, a to o 1 523 osob,“ přiblížil J. Kosina.

Nabídka volných míst klesá, oproti předchozímu měsíci poklesla o deset míst. Na konci měsíce si lidé mohli vybírat z 227 pracovních příležitostí. „Na 1 volné místo pak připadá 27,08 uchazečů proti 25,05 uchazečů v minulém měsíci,“ doplnil J. Kosina.

Lednová nezaměstnanost v jednotlivých oblastech okresu

Nejvyšší míru nezaměstnanosti drží stále region Podbořansko, kde dosahuje 14,29 procenta, následuje Žatecko s 13,57 procenty. Nejlépe je na tom Lounsko, kde je míra nezaměstnanosti 12,45 procenta.

Že by se v nejbližších týdnech situace na trhu práce zlepšila se nedá očekávat, spíše naopak. Japonská společnost IPS Alpha v zóně Triangle na Žatecku ohlásila, že propustí kvůli poklesu poptávky dvacet procent zaměstnanců, to je více něž dvě stě lidí.

O práci přišly také desítky zaměstnanců žatecké společnosti Silnice Group, společnost ukončila pracovní poměr na dobu určitou s 53 zaměstnan­ci.

Míra nezaměstnanosti v okrese Louny