V žebříčku patří Lounům 129., Podbořanům 160. a Žatci dokonce až 195. místo. V druhém ročníku výzkumu se umístily na prvním místě Klatovy. Loňský vítěz Humpolec je letos na druhém místě, na třetím místě skončil Jeseník.

Z Ústeckého kraje se nejvýše umístil Děčín, a to na 16. místě. Ve srovnání dvanácti krajských metropolí se Ústí nad Labem zařadilo na 7. pozici – v celkovém žebříčku zaujímá 46. místo.

Výsledky srovnání dopadly nelichotivě hlavně pro Žatec, který se umístil na konci žebříčku a v rámci Ústeckého kraje na posledním místě. Propadl hlavně při hodnocení podnikatelského prostředí, pracovního trhu a cenových podmínek ve městě.

Z okresu dopadly nejlépe Louny, u kterých organizátoři soutěže ocenili přístup veřejné správy, tamní radnice, k podnikatelům.

Výsledky a data srovnávacího výzkumu byly využity pro návrh řešení odstranění dopadů hospodářské krize v ČR Národní ekonomickou radou vlády (NERV).

Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys bylo vyhodnocováno 205 měst ve třinácti krajích. Praha a její městské části byly vyhodnoceny zvlášť. Města byla sledována na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí: současný rozvoj podnikatelského prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmínky pracovního trhu, ceny a průzkum mezi více než osmi tisíci podnikateli garantovaného renomovanou agenturou Factum Invenio.