Projekt Teenage Job, jehož se zúčastnily stovky studentů středních škol a učilišť v Ústeckém kraji jim mimo jiné také poradí, co všechno je třeba k založení živnosti. Abys mohl začít podnikat, říkají lektoři projektu absolventům, musíš si nejprve zařídit živnostenský list. Bližší vysvětlení o něm poskytne živnostenský úřad.

Základní podmínkou jeho vydání je dosažení osmnácti let a vlastnictví občanského průkazu. Kromě toho je třeba výpis z rejstříku trestů, o který se žádá na obecním či městském úřadu, a nově také na kontaktních místech systému Czech Point ve vybraných městech, v Ústeckém kraji je to třeba v Děčíně. Z dokladů je také potřeba obstarat si potvrzení, že začínající podnikatel nemá nedoplatky na daních a sociálním pojištění.

Dalšími kroky jsou pak ohlášení živnosti na živnostenském odboru, a to na úřadu v místě trvalého bydliště, dále zapsání do živnostenského rejstříku, otevření běžného účtu v bance, přihlášení se k registraci u správce daně, tedy u příslušného obecního úřadu.

Nutností je také přihlásit sebe a zaměstnance u místní správy sociálního zabezpečení, také i u zvolené zdravotní pojišťovny a podat přihlášku k povinnému úrazovému pojištění zaměstnance, i když má firma pouze jednoho. Poté už zbývá zvolit vhodně zvolený podnikatelský záměr, píle, vytrvalost, komplexní myšlení. Tedy například co vyrobit, jak to propagovat, prodat, nezapomenout na všechny legislativní povinnosti a stoupat v úspěšnosti své firmy vzhůru. Daří se to, ale ne vždy, často je konkurence veliká. Ale poprat se o úspěch mnohdy stojí za to.