Zatím deset firem projevilo zájem posílat své budoucí zaměstnance do výcvikového a tréninkového centra Polygon, která vzniká v Mostě – Velebudicích. Kraj si od něj slibuje kvalitní přípravu lidí pro investory. Původně tu měli být první lidé školeni již nyní, ale vybudování se zpozdilo.

Zájem je

„Jsem přesvědčen, že se v krátké době podaří dokončit stavební úpravy prostor výukového centra, vypracovat nové výukové a tréninkové moduly přípravy zaměstnanců a získat potřebný počet partnerů z řad zaměstnavatelů,“ uvedl ústecký hejtman Jiří Šulc. Zatím vše nasvědčuje tomu, že první lidé se tu začnou zaučovat pro své zaměstnání během srpna.

Už nyní je ale Střední škola technická, v jejíž prostorách Polygon vzniká, připravena některé profese zaškolit. A firmy mají o Polygon zájem. Trochu překvapivě mezi nimi ale nejsou dva nejvýznamnější investoři v kraji – IPS Alpha a Hitachi. I jim bylo výcvikové centrum nabídnuto, ale japonští investoři o něj zatím velký zájem neprojevili. Z devatenácti oslovených firem projevilo zájem deset, s dalšími se ale bude ještě jednat. Zájem mají například firmy: Bos Automotive Products CZ s.r.o., Parker Hannifin či Intier Automotiv Seating.

Šance pro mnoho profesí

„Nabídka pracovních míst v průmyslových zónách je velmi dobrá, a kdo chce pracovat, má možnost si práci najít. Díky tomuto středisku se tato možnost ještě zvýší,“ dodal hejtman. Firmy také již uvedly, jaké mají požadavky na odbornou přípravu svých budoucích zaměstnanců. Zájem mají o proškolení šiček autosedaček, obsluhy zařízeni pro tváření plastů, obsluhy CNC strojů, operátory montážních linek, operátory skladování a logistiky, svářeče a metrology. První výcvikové kurzy bude škola na Polygonu schopná zabezpečit od okamžiku dokončení stavebních úprav a vybavení tréninkových a výukových prostor.