Každý je tu klientem

„Je třeba vědět, že uchazeč či zájemce o zaměstnání je klientem úřadu práce. A jako takovému mu úřad nabízí řadu služeb,“ říká Jaroslav Lejček z ústeckého úřadu práce. Mezi ně patří třeba poradenství při zprostředkování práce či třeba při volbě studia. Úřad práce nabízí i psychologické poradenství.

Každý absolvent, který přijde na úřad práce, dostane svého zprostředkovatele. S ním je potom v kontaktu a s ním se dohaduje na případné rekvalifikaci.

Rekvalifikace pomáhá

I absolventi škol se mohou prostřednictvím úřadu práce zúčastnit rekvalifikace. „Samozřejmě přicházejí v úvahu tehdy, kdy napomohou absolventu zlepšit své předpoklady pro umístnění na trhu práce, nebo následně po absolvování kurzu získat zaměstnání,“ říká Lejček s tím, že právě absolventi škol jsou dobře teoreticky připravení uplatnit se na trhu práce a pokud potřebují nějakou rekvalifikaci, pak se většinou jedná o konkrétní požadavky zaměstnavatele v příslibu získání zaměstnání.

Jak a kde hledat práci?

Způsobů, jak hledat zaměstnání, existuje několik. Odborníci většinou doporučují kombinaci více způsobů – pak je větší šance práci najít. Přestože absolventi nemají praxi, kterou někteří zaměstnavatelé vyžadují, jejich počet se v řadách nezaměstnaných rok od roku zvolna snižuje. Absolventi někdy přijímají i takzvaná krátkodobá zaměstnání, aby získali praxi. „Doporučujeme při hledání zaměstnání oslovit známé a poradce,“ říká Lejček s tím, že je dobré sledovat i inzeráty na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. U jiných inzerátů je pak třeba věnovat pozornost těm, které mají konkrétní požadavky.

 

Úřad práce lidem nabízí

poradenství při zprostředkování zaměstnaní a zprostředkování zaměstnání
psychologické poradenství
individuální a skupinové poradenství
poradenství při volbě povolání nebo studia rekvalifikace

Absolventi: na úřad práce hned