Podmínkou je také věk 18 let. První kroky budoucího podnikatele musí vést na živnostenský úřad, kde musí svou živnost ohlásit a také zaplatit správní poplatek. Pokud jde o živnost volnou, řemeslnou, nebo vázanou, bude ho to stát tisíc korun. Jestliže zakládá živnost koncesovanou, poplatek činí 2 000 korun. U některých živností je třeba také prokázat odbornou způsobilost.

Je třeba doložit bezúhonost

Nutné je pak doložit trestní bezúhonnost, a to pomocí výpisu z rejstříku trestů. Pokud dotyčný již podnikal, musí předložit doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu a doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného a sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u České správy sociálního zabezpečení.

Rychlejší je na úřad nespoléhat

Tyto potřebné doklady ale může zajistit přímo živnostenský úřad, záleží na dohodě. Podle zkušeností živnostenských úřadů v Ústeckém kraji je ale rychlejší, pokud si člověk všechny doklady obstará sám. Informace o průběhu založení živnosti lze od úřadu získat také telefonicky.

Ohlášení živnosti není dlouhé

Samotné ohlášení živnosti není dlouhé, trvá několik desítek minut, pak je ovšem nutné čekat na vydání příslušných listin. V Ústeckém kraji to trvá v průměru týden, nejdéle pak 15 dnů. Po vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny se podnikatel musí zaregistrovat ještě u finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. Není však třeba jednotlivé instituce oběhat osobně a ztrácet tak čas – registrace je možné provést právě na živnostenském úřadě, na CRM, tedy na Centrálním registračním místě.