Berou „přistěhovalci“ Čechům práci? Zabírají cizinci pracovní pozice, které by jinak mohli obsadit našinci?

Ne. Je tomu přesně naopak.

Mezi lidmi je do značné míry zakořeněn názor, že cizinci, kteří přijíždějí do republiky za prací, berou příležitosti zdejšímu obyvatelstvu. Tato představa je ale podle odborníků značně scestná. Zkušenosti Úřadu práce v Lounech vypovídají o tom, že cizinci pracují většinou na pozicích, o které mezi Čechy není zájem. „Jde o těžší, horší práce, které by „naši“ nedělali, el a cizincům nevadí,“ vysvětluje Petr Záhořík, ředitel lounského úřadu práce.

Je ovšem nutné si také uvědomit, že není cizinec jako cizinec. Úřady totiž rozlišují pracovníky, jež přišli ze států Evropské unie, a ty, kteří přicestovali z takzvaných třetích zemí. To jsou státy, které dosud do EU nepatří. Jednou z hlavních myšlenek unie je volný pohyb osob a také propojení na poli trhu práce. Jednoduše řečeno, v jejím rámci může každý pracovat, kde se mu zachce.

Ze statistik úřadu práce vyplývá, že ke konci loňského roku pracovalo v okrese Louny 582 lidí, příchozích ze států EU. „Konkrétně to bylo 275 Slováků, 149 Poláků, 139 Rumunů a 19 Bulharů,“ vypočítal P. Záhořík.

Ze zemí mimo Evropskou unii do okresu Louny přicházejí pracovat nejvíce Ukrajinci, Mongolové a Vietnamci. Kupříkladu Ukrajinců v regionu pracovalo na konci roku 2007 na tři sta. Další početnou skupinou zaměstnanců jsou také Japonci (45 pracovníků) a Mongolové (24). Celkem tedy v okrese Louny pracuje bezmála tisícovka cizinců.

Ani to ale poptávce trhu nestačí. „Nyní evidujeme kolem osmi set volných pracovních míst a další vznikají; především v souvislosti s rozvojem průmyslových zón, v první řadě Triangle,“ uvedl ředitel ÚP Louny Petr Záhořík.

Nechtějí dělat?

Paradoxní na celé situaci je, že na konci letošního ledna úřad práce evidoval 4 852 žadatelů o zaměstnání. Přesto zejména velké firmy neustále nabízejí volná místa. Mezi ně patří například Lounské strojírny, tradiční zaměstnavatel stovek lidí, Ekostavby či továrny v průmyslové zóně Louny – jihovýchod nebo v Triangle.

Důvod této nelogičnosti je v zásadě prostý. Stále větší část zmíněných žadatelů o práci je nezaměstnatelných. Buď jsou bez vzdělání, nebo se jim jednoduše pracovat nechce. Opomenout nelze samozřejmě ani občany s nějakým zdravotním omezením, kteří mají s hledáním zaměstnání problémy ještě větší.

Všeobecná představa, že cizinci dělají jen ve výkopech a na stavbách, není zcela pravdivá. Pravdou je, že takové práce je zde dostatek a Češi ji vykonávat nechtějí, a tak zbývá na nenáročnější pracovníky především z Východu. Slováci se například často uplatňují v zemědělství, konkrétně v chmelařství a podobně.

Řada cizinců ale v okrese zastává opravdu významné funkce. V souvislosti s japonskými továrnami v Lounech i u Žatce se uplatňují samozřejmě Japonci, a to na vysokých manažerských postech či coby specialisté. Podobnou pozici mají také Italové.