Světová ekonomická krize ovlivňuje dění jak ve světě, tak i v České republice. Krize se dotýká nejvíce společností pohybujících se v automobilovém průmyslu.

Na to, jak krize ovlivňuje zaměstnavatele a trh práce v okrese Louny, jsme se zeptali ředitele Úřadu práce v Lounech Vratislava Pražáka.

Ovlivnila světová finanční krize trh práce v okrese Louny?
Světová finanční krize dopadá na řadu firem v okrese Louny zprostředkovaně prostřednictvím odbytových problémů. Produkce většiny firem je totiž orientovaná na přímou výrobu nebo subdodávky pro výrobky určené na vývoz do zemí Evropské unie a pokles odbytu v těchto zemích se některých firem zřejmě dotkne. V současnosti firmy analyzují možné dopady krize na základě informací od svých odběratelů a přijímají opatření pro ekonomickou stabilizaci.

Stahují firmy poptávky po zaměstnancích z úřadu práce?
Zatím se neprojevuje masové rušení pracovních míst nahlášených úřadu práce, ale určité signály o nižší potřebě pracovníků jsme již zachytili. V této etapě řeší firmy snížení potřeby pracovních sil redukcí dohod s pracovními agenturami, které pracovníky krátkodobě propůjčují; ve výrobním režimu se ruší sobotní a nedělní směny, nebo se snižuje personální obsazení třetích směn. Jen výjimečně jsou pracovníci převáděni na jinou práci. O snížení zaměstnanosti letos zatím zaměstnavatelé neuvažují. Svědčí o tom i skutečnost, že z organizačních důvodů bylo v letošním roce přijato do evidence úřadu práce jen 28 uchazečů. U pěti menších firem dává úřad práce souhlas s poskytováním náhrady mzdy ve výši 60 procent průměrného výdělku z důvodu dočasného omezení odbytu. Jediný signál o propouštění máme z provozovny drůbežárny Xavergenu Blšany, kde má k 31. prosinci letošního roku ukončit pracovní poměr 12 zaměstnanců.

Kterých firem a oborů se krize nejvíce dotýká?
V současné době nemají firmy dokončeny analýzy předpokládaného dopadu odbytových omezení své produkce, a proto si nepřejí zveřejňování poskytnutých informací. Částečně se jedná o firmy produkující komponenty pro automobilky, ale zdaleka ne všechny. V elektrotechnickém průmyslu se projevuje dostatečná předzásobenost vánočního trhu a skutečnost, že výrobní plán počítá s lednovým najetím nového typu výrobku. Některé firmy vidí případná rizika pro příští rok také ve značném nárůstu cen energií.

Jak se bude trh práce v souvislosti s krizí vyvíjet v nejbližších měsících?
Průzkum provedený ve významných firmách okresu Louny ukazuje, že v současnosti není důvod k úvahám o výrazném nárůstu nezaměstnanosti. Počet evidovaných uchazečů se bude vyvíjet podle standardní křivky, tedy od listopadu až do února by měl narůstat, a to jak z důvodu ukončení sezónních prací ve stavebnictví a zemědělství, tak i vlivem ukončení dohod na veřejně prospěšné práce na obcích. Počet nabízených volných pracovních míst však proti minulosti zhruba o pětinu poklesne, i když i nyní máme několik zaměstnavatelů, kteří hlásí nové pracovní příležitosti.

Které společnosti a obory budou mít podle vás problémy?
Omezení odbytu postihlo například výrobce automobilů s vyšším objemem válců, výrobce některých domácích elektrických spotřebičů. O tom, jak moc se snížení odbytu projeví, rozhodnou nakonec i naši spotřebitelé svou intenzitou nákupu v předvánočním období.

Děkuji za rozhovor.