Jak si s tímto okamžikem poradit se dozvěděli studenti, kteří se účastnili projektu Teenage Job, který proběhl v Ústeckém kraji. Projekt radí absolventům škol jak se uplatnit na trhu práce, a na co si dát pozor.

Všichni už jste v životě s největší pravděpodobností podepisovali nějakou smlouvu, říkají lektoři na seminářích studentům. Alespoň s mobilním operátorem. Přečetli jste si ji celou? Tedy i ty věty malými písmenky na konci smlouvy a třeba v závorce? Ne? To děláte chybu. U pracovní smlouvy přečtěte raději vše od A do Z. Je třeba ji nejen důkladně pročíst, ale nechat si vysvětlit vše, čemu člověk nerozumí.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, dnes podle nového zákoníku práce nejsou výjimkou ani pracovní smlouvy na kratší dobu než jeden měsíc. Musí obsahovat jméno, název a sídlo zaměstnavatele. Také nárok na dovolenou, údaj o výpovědní době, způsob stanovení a výplaty mzdy, stanovení a rozvržení pracovní doby.

Dále je zaměstnavatel povinen se v ní se zaměstnancem dohodnout na druhu práce, pro který je zaměstnanec přijímán. Druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat, je zde co nejpřesněji specifikován. Dále i na místě výkonu práce, tedy co nejpřesnější určení skutečného místa výkonu práce, včetně uvedení ulice a popisného čísla. A nakonec i na dni nástupu do práce, který může být sjednán konkrétně k určitému datu, nebo může být vázán na určitou konkrétní skutečnost. Sjednaným dnem nástupu do práce vzniká pracovní poměr. Může jím být i den pracovního klidu, tedy sobota, neděle či některý ze svátků.

K pohovoru si nacvičte přirozený úsměv

Na výběrové řízení je třeba se dobře připravit, roli hraje i vybrané oblečení

Osm tipů na bezkonkurenční životopis

K pohovoru si vezměte důležité dokumenty