Hledání práce není jednoduchá věc a absolventi se musí připravit na účast ve výběrovém řízení.

Průběh

Aby uchazeč o zaměstnání uspěl, musí se na výběrové řízení připravit. I v tom absolventům radí projekt Teenage Job, jehož se zúčastnily stovky studentů ze všech koutů Ústeckého kraje. Jaký je zpravidla průběh výběrového řízení? Nejprve je na řadě seznámení s jeho průběhem, pak představení firmy a pracovní pozice.

Zde mohou být zkoumány znalosti uchazečů o dané firmě. Pak nastává čas pro představení uchazeče, někde limitované určeným časovým úsekem, poté přicházejí na řadu otázky personalisty a nakonec přijde na řadu shrnutí pohovoru a dojednání termínu sdělení výsledku. Věta „My se Vám ozveme“ by stačit neměla. Je nutno se dozvědět dokdy, kdo a jak mne bude informovat o výsledku pohovoru či výběrového řízení.

Časté otázky

Jaké jsou nejčastější otázky personalistů? Můžou být třeba následující: Jakou práci hledáte? Proč se ucházíte právě o danou pozici a právě u nás? Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost? Proč právě vy byste měl/a být vybrán/a na tuto pozici? Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné a tři, které byste rád/a změnil/a! Jaké máte profesní cíle v horizontu jednoho, pěti, případně deseti let? Je dobré mít na tyto dotazy předem nachystané odpovědi a neupadat do rozpaků.

Nezapomeňte!

Možná je dobré připomenout, na co nezapomenout při přípravě na pohovor. Mít po ruce inzerát, na který jsi reagoval, životopis spolu s průvodním dopisem a kontakt na osobu ve firmě či agentuře, tedy její jméno, pracovní zařazení, telefon a e-mail. Dobré je zjistit si alespoň základní informace o společnosti, ve které se daní pracovní pozice nachází.

Zdrojem může být internet, výroční zprávy, obchodní rejstřík či propagační materiály. Je také dobré předem si připravit otázky, které se týkají jak společnosti, tak pozice, o kterou se absolvent ve firmě uchází.

Osm tipů na bezkonkurenční životopis

K pohovoru si vezměte důležité dokumenty

Návod, jak se stát úspěšným zaměstnancem

Jak uspět na trhu práce? Neodmítat místa