Podle Lucie Králové z vládní agentury CzechInvest se jedná s dalšími investory, kteří by měli do zóny přijít.

Jak velcí investoři – v rámci celé České republiky – jsou Hitachi a IPS Alpha?

Z hlediska investičních projektů zprostředkovaných přes agenturu CzechInvest je IPS Alpha na sedmém místě, a to z pohledu výše investice i počtu vytvořených pracovních míst. Hitachi je v rámci obou kritérií ve druhé desítce projektů.

Zóna Triangle ještě není ale zdaleka zaplněna. Jednáte s dalšími investory? A s kterými?

Strategická průmyslová zóna je připravená na příchod dalších investorů jak z České republiky, tak ze zahraničí. Celkově je nabízená plocha 360 hektarů. Z toho Hitachi zabírá 42 hektarů a IPS Alpha 23,5. Ostatní plochy nabízí Ústecký kraj i CzechInvest investorům.

Je příchod nějakého nového investora „na spadnutí“?

V současnosti se jedná s dvěma až třemi investory. Bližší údaje o investorech zatím však nemůžeme zveřejnit.

Jak moc je zóna Triangle – v porovnání s jinými průmyslovými zónami v Česku – pro investory atraktivní?

Je to největší připravená strategická průmyslová zóna v Česku. Je schválena a připravena pro průmyslovou výrobu, strategické služby i výzkumná a vývojová střediska. Navíc Ústecký kraj stále patří k regionům s vyšší nezaměstnaností.

Jaké jsou její největší výhody a nevýhody?

Vzhledem k očekávaným investorům byla vybudována řada tréninkových i školicích středisek, která jsou připravena školit pro investory zaměstnance, kteří budou mít zájem pro tyto společnosti pracovat. Šance na získání i odborné pozice se tím pro místní lidi rapidně zvyšuje. Je zde budována lepší infrastruktura, např. rychlostní komunikace okolo celé průmyslové zóny. Výhodná je také lokalita zóny. Je odsud blízko do Německa, našeho největšího obchodního partnera a celkově je dobře přístupná celá západní Evropa. Pokud bychom se měli zamyslet nad nějakou nevýhodou, tak snad pouze větší vzdálenost od mezinárodního letiště v Praze.