Jako první vstoupila do zóny společnost IPS Alpha vyrábějící LCD monitory, která od Ústeckého kraje, vlastníka zóny, koupila 24 hektarů.

Následovala ji Hitachi, jež koupila 26 hektarů pro závod na výrobu televizorů a dalších 16 hektarů pro Hitachi Transport, který zajišťuje logistiku pro samotnou Hitachi i IPS Alpha.

V současné době probíhají jednání s dalšími investory o jejich vstupu do zóny, žádné se ale ještě nedostalo do finální fáze. Kromě továren zhruba uprostřed průmyslové zóny Triangle zřejmě bude i oblast, která má sloužit k jiným než výrobním účelům. Na osmnácti hektarech plochy mají být obchody, zdravotní středisko, mateřská škola, hotel, celnice, benzinová pumpa a další služby pro zaměstnance továren.

Oblast by nesla název Triangle–City. „Předpokládáme, že pokud se podaří postupem doby nalákat do průmyslové zóny Triangle další výrobní investory a splní se tak původní záměr z roku 2002, kdy kraj zónu začal připravovat pro zhruba osm tisíc zaměstnanců, bude možné nabídnout některé části zóny i pro subjekty z oblasti služeb,“ uvedla Naďa Kocábková z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje, který zónu vlastní.

Výstavba zóny Triangle začala v roce 2002, oficiálně byla zóna otevřena loni v létě. Průmyslová zóna Triangle u Žatce vznikla na místě bývalého vojenského letiště.