Přes 1700 zájemců o práci v průmyslové zóně Triangle navštívilo poradenské kanceláře v Žatci, Lounech, Mostě, Chomutově a Ústí nad Labem.

Ty fungují už více než rok.

Nejvíce lidí přišlo do kanceláří v Lounech a Mostě.

Hlavní náplní práce poradců je poskytování případným zájemcům první kontaktní informace na investory v zóně Triangle. Dále pak pořádají propagační semináře na školách nebo i v prostorách úřadů práce. „Z informací o přijatých zaměstnancích, jak ze závodů firem IPS Alpha a Hitachi v zóně Triangle, tak i příslušných úřadů práce vyplývá, že více než 70 procent lidí, kteří poradenská místa navštívili, bylo japonskými firmami přijato do pracovního poměru,“ uvedl František Janačík z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Poradenská místa spolknou čtyři miliony korun

Projekt Poradenská místa pro rozvoj pracovních příležitostí ve strategické průmyslové zóně Triangle zahájil Ústecký kraj počátkem loňského roku. Celkové náklady představují čtyři miliony korun a podílely se na nich jak Ústecký kraj, tak Evropský sociální fond. „Součástí projektu bylo přijetí poradců, zřízení a vybavení detašovaných pracovišť krajského úřadu v uvedených městech. Z přidělených finančních prostředků je poradcům, vybraným ve výběrových řízeních vypsaných pro klienty úřadů práce, hrazena mzda,“ uvedl F. Janačík.

Poradcem v Žatci je tamní bývalý místostarosta Aleš Dvořák. „Smysl projektu jsme neviděli v tom, abychom vytvořili a udrželi šest nových pracovních míst,“ konstatoval vedoucí krajského odboru průmyslové zóny Triangle Jan Sixta. Za důležité považuje, že nově vytvořený tým svojí činností přispívá k úspěchu zóny Triangle.

„Součástí práce poradce ale není jen sedět v kanceláři a čekat, kdo si k němu najde cestu. Sami si organizují besedy s rodiči i žáky posledních ročníků základních i středních škol, informují starosty a členy zastupitelstev okolních obcí, spolupracují i s ostatními zaměstnavateli v regionu a koordinují svůj postup jak s manažery lidských zdrojů obou japonských investorů v zóně, tak i se zástupci příslušných úřadů práce,“ konstatoval Jan Sixta. Poradenská místa budou zájemcům k dispozici do konce roku 2009.