Loni bylo z České republiky do zahraničí vyvezeno 4400 tun chmele. Pocházel především z žatecké chmelařské oblasti. Celkové množství vyvezeného chmele a chmelových produktů z ČR zůstalo na úrovni předchozích dvou let.

Jiné chmelové produkty se přitom do republiky zase dovážejí. V roce 2008 ovšem pokračoval trend snižování dovozu hlávkového chmele, který byl v minulosti ve větší míře dovážen do České republiky na zpracování zejména z Polska. Oproti roku 2007 došlo i k snížení dovozů granulovaného chmele, naopak dovoz chmelového extraktu se vrátil zpět na úroveň před třemi lety, protože pivovary si začaly doplňovat své zásoby. Vzhledem k úspěšnému zápisu označení Žatecký chmel do evropského seznamu chráněných označení původu a zeměpisných označení v květnu roku 2007 jsou výrobky ze Žateckého chmele již dva roky označovány etiketou s logy Žateckého chmele a evropského chráněného označení původu. V roce 2008 se pak míra užívání tohoto označení ještě zvýšila.

Novými cílovými zeměmi byly Botswana a Kolumbie

Největší část chmelových výrobků byla z naší země opět vyvezena do Japonska, a to cca 1550 tun. Japonské pivovary Asahi, Kirin, Sapporo a Suntory jsou největšími odběrateli českého chmele. Odebírají až 40% české úrody chmele, odrůdy Žatecký poloraný červeňák.

Český chmel však putoval také do Německa, Číny, Polska, Ruska, Belgie, Velké Británie, Ukrajiny, Jihoafrické republiky a Vietnamu. Tyto země tvořily loni první desítku odběratelů českého chmele.

Mezi další významné odběratele českého chmele patří Finsko, Indie, USA, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. V celní statistice se minulý rok objevily dvě nové země (Botswana, Kolumbie), které rozšířily celkový počet zemí, kam se český chmel od roku 1998 vyvezl. Za posledních deset let tak putovat český chmel do pětasedmdesáti zemí v celém světě.

Pro české spotřebitele piva a také české chmelaře je velmi pozitivní, že chmelení českých piv je stále vysoce nad světovým průměrem a měrná dávka chmele činí v průměru 7,3 g alfa hořkých kyselin na jeden hektolitr piva. Vyšší obsah chmele v pivu je také jedním z typických znaků českých piv, který zaručuje jejich vysokou oblibu. U českého chmele se v rámci spotřeby alfa hořkých látek v českých pivovarech jedná z 56% o odrůdu Žatecký poloraný červeňák a ze 44% o nové odrůdy, mezi kterými jsou nejvíce zastoupeny odrůdy Sládek, Premiant a Agnus.

Téměř čtvrtina české produkce chmele zůstává k dispozici domácím pivovarům a kvalitativním základem českých piv je tedy český chmel.

Česká republika s odrůdou Žatecký poloraný červeňák je stále největším producentem jemného aromatického chmele na světě.

Pěstitelé se bojí dopadů krize

Problémy do oblasti chmelařství může bohužel přinést současná ekonomická krize. Odráží se i ve zpomalení či zastavení růstu světové produkce piva a také v hledání dalších možných úspor na straně pivovarů, což může mít negativní dopad na budoucí vývoj světové poptávky po chmelu.

Zdeněk Rosa, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR