Výměra neoseté orné půdy se snížila o téměř 11 procent na 3048 hektarů. V regionu stále ubývá také sadů a chmelnic. Výrazně, o více než 41 procent, se zvýšila plocha osetá řepkou. Zemědělci nemají s jejím odbytem žádný problém, zájem mezi zpracovateli je velký. O sedm procent stoupl také počet ploch na kterých se v regionu pěstuje zelenina. Tu letos zemědělci vysázeli na celkem 1182 hektarech. Zejména se zvýšil podíl okurek nakládaček.