KDY: čtvrtek 23. ledna
KDE: lounské muzeum

Lounské muzeum zve na výstavu Za krásou kamenů. Geologická expozice je věnována zajímavé a složité historii neživé přírody Lounska. Díky horninám rozmanitého stáří a původu, které se nacházejí na zemském povrchu nebo které byly odkryty při geologických výzkumech a při těžbě nerostných surovin, poskytuje toto území obraz o postupných proměnách krajiny Poohří, Džbánu i Českého středohoří.