KDY: středa 8. ledna
KDE: Galerie města Loun

Dnes, ve středu 8. ledna, by oslavil 100. narozeniny lounský rodák a výtvarník Kamil Linhart. U této příležitosti se bude v Galerie města Loun od 18 hodin promítat film Miroslava Kukly Rodáci a dokument Petra Skaly Kamil Linhart – Dotyky věčnosti. Mezi filmy krátce pohovoří emeritní ředitel Státního okresního archivu Bohumír Roedl na téma Linhartova archivní pozůstalost. Setkání je předzvěstí výstavy, kterou hodlá galerie Linhartovi uspořádat letos v září.