Kdy: od 5. do 29. března
Kde: Křížova vila – Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec 

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zahájí vernisáží v Křížově vile ve čtvrtek 5. března od 17 hodin výstavu s názvem Stejnokroje a výstroj československých legií

Známé úsloví říká, že šaty dělají člověka. Platilo a platí také pro vojáky jakékoliv armády. Vždyť co jiného dělá na první pohled vojáka vojákem, než právě šaty – stejnokroj.
„Putovní výstavu připravila Československá obec legionářská v Praze a Ministerstvo obrany ČR. Na 19 panelech uvidíte většinu stejnokrojů i výstroj, kterou oblékali českoslovenští legionáři v Rusku, Francii, Itálii, Srbsku, ale také ve Velké Británii a Spojených státech amerických v letech 1914 – 1920", přiblížil kurátor výstavy Miroslav Černý.

Trojrozměrné exponáty do výstavy zapůjčili Miroslav Jančar, Danuše Manová a část pochází ze sbírky regionálního muzea. Výstava potrvá jen do 29. března.