více >>

Archeologický skanzen Březno u Loun

Archeologický skanzen Březno vznikl jako stanoviště experimentální archeologie na místě významné polykulturní lokality u Postoloprtv okrese Louny. Dlouhodobý průzkum zde doložil vývoj lidského osídlení od neolitu až po raný středověk. Výzkum probíhal v letech 1954–1973 a od roku 1981 zde funguje stanoviště experimentální pracoviště, jehož cílem bylo ověření funkčnosti dobových nástrojů, technické náročnosti staveb, spotřebě materiálu klíčivosti obilí ze zásobních jam nebo podmínek bydlení v létě a zimě.

Ve skanzenu byla zrekonstruována řada objektů:

slovanská polozemnice s vyplétanými stěnami kultury pražského typu,
středověký srub z devátého století,
zahloubená chata z doby stěhování národů,
dlouhý dům z mladého eneolitu,
raně středověká keramická pec.

Březno, Postoloprty, Louny
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ