Úplná uzavírka Purkyněho ulice od 18. ledna do 31. března
Odborem dopravně správních agend MěÚ Žatec byla povolena v termínu od 18. 01. 2021 do 31. 03. 2021 úplná uzavírka místní komunikace v ulici Purkyněho.
Uzavírka je od objektu Depa České pošty ve směru k ulici Lounská k nyní neužívanému vjezdu do areálu bývalé šroubárny, včetně úplného uzavření křižovatky ulic Jana ze Žatce s ulicí Purkyněho, pro pokračování prací rekonstrukce kanalizační stoky.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu je schválena ve směru do ulice Purkyněho k budově železniční stanice (od Staňkovic) po silnici č. II/250 ulicí Lounská, ul. Plzeňská (silnice č. I/27) a dále ulicí Denisova, třída Rooseveltova k místu uzavírky.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu v opačném směru, tj. z ulice Purkyněho, je odsouhlasena od místa uzavírky u DEPA České pošty ulicí třída Rooseveltova, ul. Pod Střelnicí do centra na Kruhové náměstí a dále s výjezdem ulicí třída Obránců míru.
Zhotovitelem stavby je firma EKOSTAVBY Louny.