Takový model vedení jako v Měcholupech nemá žádná jiná obec v regionu. Uvolněného starostu a místostarostku a neuvolněného místostarostu mají třeba v Žatci s 19 tisíci obyvateli. „Tady u nás na vesnici je to trochu přes čáru, Měcholupy to bude stát hodně peněz. Průměrné měsíční výdaje za místostarosty v obcích obdobných velikostí činí 30 tisíc korun, výdaje městyse Měcholupy jsou ale 106 tisíc korun. Náklady na oba místostarosty tak za čtyřleté období překročí v Měcholupech pět milionů korun. Tyto peníze by se určitě daly využít jinak,“ sdělila Lenka Kořínková, ředitelka tamní Logopedické základní školy a členka nezávislé kandidátky, která v září získala místa čtyř z devíti zastupitelů, „vládní koalice“ v Měcholupech vznikla ale bez nich. Celkové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, tedy městysem, jsou v Měcholupech podle Kořínkové na uvolněného místostarostu 71 tisíc korun, na neuvolněného místostarostu 35 tisíc měsíčně. 

Zdroj: DeníkVe funkci starostky dál pokračuje Doris Černíková. Sdružení nezávislých kandidátů, které vede, po volbách uzavřelo koaliční dohodu s dvěma uskupeními, jež získala v zastupitelstvu po jednom mandátu – Zbyšek Košťák a Radomír Holan se zároveň stali místostarosty městyse, z čehož prvně jmenovaný je uvolněný, druhý neuvolněný. Oproti stavu před volbami mají Měcholupy o neuvolněného místostarostu navíc. „Tento nový model vznikl na základě povolebních jednání a je ukotven v koaliční smlouvě,“ sdělila starostka Černíková. Její slova potvrdil místostarosta Holan. „V tuto chvíli se k tomu nebudu nijak vyjadřovat,“ sdělil.

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev.Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev.Zdroj: Ministerstvo vnitra

Podle smlouvy má starostka v kompetenci finance, správu majetku, bytovou politiku a investice, místostarosta Košťák životní prostředí, výstavbu, územní rozvoj, dopravu a Holan kulturu, sport, volnočasové aktivity a sociální oblast. „V případě, že z funkcí bude někdo odvolán nebo odstoupí, budou i nadále náležet k obsazení kandidáty téže strany,“ uvádí se v koaliční smlouvě.

Chtějí zamezit plýtvání

Sdružení nezávislých kandidátů, které skončilo v opozici, se se stavem nehodlá smířit. „Zastupitelstvu budeme předkládat kvalifikovanou žádost podepsanou stovkou občanů s výzvou k hospodárnému a účelnému vynakládání s finančními prostředky obce. Na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva by měla být projednána,“ popsala Kořínková. Schůze se koná ve středu 30. listopadu.

Stejný model jako v Měcholupech není na Žatecku nikde jinde. Většina obcí má jednoho neuvolněného místostarostu. Dva místostarosty, neuvolněné, mají v Libočanech, oba pobírají 2 500 korun měsíčně. Uvolněného místostarostu mají jen ve Staňkovicích.

Výši odměn členů zastupitelstev stanovuje vyhláška vlády, částky jsou závislé na počtu obyvatel. Obce si je mohou upravovat směrem dolů. Starostové v Žatci a Lounech berou 78 tisíc hrubého, uvolnění místostarostové 69 tisíc korun. V obcích velikosti Měcholup nad tisíc obyvatel je hrubá mzda starosty  60 tisíc, uvolněného místostarosty 53 tisíc a neuvolněného místostarosty 32 tisíc korun. V sídlech do šesti set obyvatel činí 48 tisíc, v případě, že je starosta neuvolněný, pobírá 29 tisíc.