Adventní koncert pěveckých sborů Euroregionu Křušnohoří má dlouholetou tradici. V jeho organizování se vždy po roce střídají česká a německá strana.

V letošním roce se konal v sobotu 11. prosince ve Vrchlického divadle v Lounech a pořadatelem byla Základní umělecká škola Louny.

Jako první na koncertě vystoupily společně Komorní smíšený sbor Ventilky ZUŠ Jirkov a sbor V.I.S. Gymnázium Chomutov pod vedením manželů Hánových. Dále zazpíval Dětský pěvecký sbor Blecha ZUŠ Postoloprty, který vede Dana Rejhová. Po slavnostním předání Ceny Euroregionu , kterou obdržela Constanze Ullbricht z Marienbergu za rozvoj spolupráce v rámci Euroregionu společně zpívaly čtyři lounské sbory.

Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby za hudebního doprovodu Komorního orchestru ZUŠ Louny společně zívaly Pěvecký sbor Harmonie pod vedením Jiřího Kurky, Smíšený sbor Kvítek vedený Lenkou Petržilkovou, Chrámový sbor Louny vedený Petrem Bernardem a sbor ZUŠ Louny složený pro tento účel z žáků, učitelů, rodičů a příznivců školy pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové. Jako sólisté zpívali Kateřina Štolová, Renata Friedlová, Miroslav Sochr a Jiří Kurka. Česká mše vánoční zazněla pod taktovkou Jaromíra Laksy. Pro špatné počasí nepřijeli zpěváci z Německa.

Hosté z Německa společně s Českými zástupci Euroregionu sledovali koncert z hlediště. Poslední skladba – Tichá noc se nesla celým divadlem, protože zpívali úplně všichni přítomní v divadle. Polovina písně byla zpívána v německém a druhá polovina v českém jazyce. Koncert byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti v programu Cíl 3 Ahoj sousede. Koncert dále upevnil dobré vztahy mezi německou a českou stranou a zároveň byla domluvena další spolupráce.

Jindřiška Riedlová
autorka je ředitelkou ZUŠ Louny