V Digitálním kině v Žatci začíná ve čtvrtek 12. března projekt Ozvěny AniFestu.

Tři přehlídkové dny jsou koncipovány tak, že ten první je věnován nejmenším divákům. Tomu odpovídá také skladba filmů sestávající z pohádek a dětských krátkých filmů. Druhý den festivalu je zaměřen spíše na dospívající mládež. Poslední den je určen pro dospělé návštěvníky.

Projekce animovaných filmů je pro širokou veřejnost zdarma.

PROGRAM:

čtvrtek 12. března

8.30 – 9.30
Pásmo pro mateřské školy – Krtek – třikrát jinak
10.00 – 11.00
Pásmo pro I. stupně základních škol – Animatica musica
14.00 – 15.00
Pásmo pro školní družiny – Humor černý a černější

pátek 13. března

8.30 – 9.30
Pásmo pro II. stupně základních škol – Křížem krážem aneb grafika v animaci
10.00 – 11.00
Pásmo pro II. stupně základních škol – To nejlepší z AniFestu 2008
18.00 – 19.00
Pásmo pro širokou veřejnost – Fantazie a vzpomínky

sobota 14. března

17.30
Pásmo pro širokou veřejnost – On a ona postopadesáté
19.30
Pásmo pro širokou veřejnost – Nostalgie animace.

Základní umělecká škola se na tyto dny promění ve školu animovaného filmu. V rámci celodenních workshopů se studenti hravou a kreativní formou seznámí s animačními technikami a sami si vyzkouší práci na vzniku animovaného filmu.

Akci připravilo Město Žatec, Základní umělecká škola Žatec a Městské divadlo Žatec ve spolupráci s Mezinárodním festivalem animovaných filmů AniFest.