Snad každý již zaslechl zvěsti o očekávané apokalypse, kterou údajně podle některých výkladů předpověděli na 21. 12. 2012 staří Mayové. Bude skutečně konec světa? Skutečnost se do Loun vypraví osvětlit Zuzana Marie Kostićová, odbornice na předkolumbovskou kulturu starých Mayů a jejich náboženství.

Večer s tímto hostem se v rámci cyklu Café Nobel se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince od 17 hodin v Městské knihovně Louny. Setkání má trefný název Konec světa, nebo nový začátek? Vstup na besedu je zdarma.

„Řeč bude i o hnutí New Age a jeho vztahu ke starým náboženstvím Mezoameriky, zvláště pak v souvislosti s fenoménem očekávání apokalyptických událostí letos v prosinci, kterým se Z. M. Kostićová v poslední době zabývá," uvedla koordinátorka Café Nobel Jana Komínová. V průběhu večera se tak posluchači dozví, kde se vzalo přesvědčení řady lidí o tom, že nás nyní čeká buď neodvratná zkáza nebo alespoň nějaká zásadní změna, přerod či duchovní obnova. Podle Zuzany Marie Kostićové stojí na začátku tohoto přesvědčení výklad mayského kalendáře zvaného dlouhý počet, jehož základní jednotkou je jeden den, kterému staří Mayové říkali k'in, a čtyři jeho násobky. Nejdelší běžně používanou jednotkou u starých Mayů byl čtyřsetletý bak'tun.

„Dlouhý počet v podstatě udává počet dní a jejich násobků, které uběhly od roku 3114 př.n.l., což je fiktivní datum považované starými Mayi za datum stvoření světa," uvádí Z. M. Kostićová. Právě v tom roce prý mayští bohové takříkajíc „resetovali" předchozí cyklus a s kalendářem začali zase od nuly. Bylo to v den dovršení třináctého bak'tunu, k jehož opětovnému dovršení má dojít právě letos v prosinci. Co se stane tentokrát?