Neděle 23. prosince

Českobratrská církev evangelická Žatec:
bohoslužba s dětskou vánoční besídkou. Na faře od 9.30 hodin.

Pondělí 24. prosince

Bohoslužby římskokatolické farnosti Louny:
8.00 Louny, kostel sv. Mikuláše
10.00 Louny, domov seniorů
15.00 Cítoliby
16.00 Černčice
20.30 Louny
22.00 Dobroměřice
23.00 Dolní Ročov

Bohoslužby Římskokatolické farnosti Kryry:
16.00 Kryry, farní kaple
20.30 Velká Černoc, kostel sv. Václava
22.00 Strojetice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Postoloprty:
vánoční mše pro rodiče a děti od 17 hodin
Půlnoční vánoční bohoslužba slova s chrámovým sborem od 24 hodin.

Českobratrská církev evangelická Žatec:
Půlnoční mše v kostele chrámová sbírka je určena na opravu střechy kostela. Začátek ve 23.30 hodin.

Zámecká kaple Petrohrad:
Půlnoční vánoční mše srdečně zve Obec Petrohrad, mši slouží farář Josef Hurt z Kryr. O půlnoci.

Bohoslužby farnosti Liběšice:
15.00 Deštnice
20.00 Hřivice
22.00 Tuchořice
24.00 Liběšice

Úterý 25. prosince

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Postoloprty:
Slavná mše s chrámovým sborem od 8.30 hodin.

Českobratrská církev evangelická Žatec:
bohoslužby s vysluhováním večeře Páně na faře v 9.30 hodin.

Louny, kostel sv. Mikuláše, sváteční mše
Lounský chrámový sbor zpívá mši od J.J. Ryby Česká mše půlnoční. Od 9 hodin.

Další bohoslužby římskokatolické farnosti Louny:
10.30 Opočno
14.00 Vinařice

Bohoslužby farnosti Liběšice:
10.00 Liběšice
15.00 Domoušice
17.00 Měcholupy

Středa 26. prosince

Louny, kostel sv. Mikuláše:
mše svatá. Od 8.30 hodin.

Další bohoslužby římskokatolické farnosti Louny:
10.30 Lipenec
14.30 Kroučová

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Postoloprty:
Svátek sv. Štěpána koledová mše. Od 8.30 hodin.

Bohoslužby far. Liběšice:
9.00 Dobříčany
11.00 Želeč
17.00 Žiželice