Ocenění za přínos kultuře a cestovnímu ruchu ve městě, Borešovu cenu, byla rozdána v žatecké Křížově vile v úterý 12. května.

Borešovu cenu uděluje město už od roku 2003, jejími držiteli jsou například fotograf Josef Štross a Josef Svoboda nebo historik Jan Řánek.

Letos cenu získali propagátoři kultury, ale i Chmelobrana, která propaguje Žatecko. Do síně slávy byly uvedeny in memoriam dvě osobnosti – umělec Vladimír Halamásek a turista a sportovec Roman Daniš. Nejlepší akcí minulého roku byly vyhlášeny Dny evropského dědictví.