Kromě vybudování infrastruktury a technologického vybavení si projekt kladl za cíl i proměnu muzea. Dosud plnilo spíše funkci depozitáře, nyní by se mělo stát turisticky vyhledávaným centrem, řekl manažer muzea Vladimír Valeš.

Muzeum patří družstvu Chmelařství Žatec, náklady na opravu budov dosáhly 3,9 milionu korun. Rekonstrukci finančně podpořila i Evropská unie a Ústecký kraj. „V muzeu byl vybudován přednáškový sál, výstavní plochu jsme rozšířili o 645 metrů čtverečních. Nová je i expozice o vlivu pěstování chmele na krajinu a životní prostředí,“ uvedl Valeš.

Muzeum bylo původně komplexem budov skladů a balíren chmele. Byl vybudován v 90. letech 19. století a dlouhou dobu patřil pěti soukromým chmelařským firmám. Po 2. světové válce byly sklady pod národní správou a poté je převzal Výkupní sklad chmele. V polovině minulého století byly objekty propojeny v zájmu lepší manipulace se chmelem a celkovému využití skladových prostor.

V 70. letech přestaly budovy sloužit chmelařským účelům a staly se skladem civilní obrany města. V unikátních objektech zůstaly podle Valeše zachovány původní prostory pro skladování žoků suchého chmele, pece a komory na jeho síření a manipulační prostory pro lisování včetně originálních lisů z 19. století. „Vedení družstva proto na konci roku 1995 rozhodlo o opravě komplexu a jeho následném využití pro soustředění dokumentace o historii oboru chmelařství,“ doplnil. Chmelařské muzeum bylo otevřeno před deseti lety. V důsledku havarijního stavu budov zejména vlivem vlhkosti musel být ale komplex v roce 2005 uzavřen a podroben sanačním pracím.