Příznivci vážné hudby se mohou v sobotu 19. února od 17:00 hodin těšit na poslední z koncertů cembalistky Silvie Georgievy, který opět pořádá Galerie Benedikta Rejta v Lounech v rámci doprovodných akcí k výstavě Zdeňka Sýkory.

Divácky oblíbené koncerty si již získaly početné publikum nejen z řad lounských návštěvníků galerie a i tentokrát můžeme očekávat nevšední kulturní zážitek s výběrem z repertoáru moderních klasiků Igora Stravinského, Viktora Kalabise a Bély Bartóka. Večer nese název Struktury v hudbě avantgardy a stejně jako u předchozích koncertů bude sledovat tématické paralely k tvorbě Zdeňka Sýkory, kterou galerie již od října prezentuje ve svých výstavních sálech.

Stejně jako Zdeňku Sýkorovi pomáhal pravidelný řád strukturálního rastru zachytit pomocí kombinatorických vztahů prostorové a barevné vztahy ve výstavbě obrazové plochy, posloužil pravidelný rytmus skladebních struktur k dosažení a rozvíjení neobvyklých harmonických prvků avantgardních hudebníků první poloviny dvacátého století.

Revoluce, kterou započal Arnold Schoenberg svým atonálním systémem podnítila nové přístupy v komponování. Jeho metoda skládání za pomoci dodekafonie přinesla do hudebního díla jistou semknutost v rámci určitých, jasně daných pravidel či omezení.

Avantgardní skladatelé, kteří vycházeli z romantizujících a neoklasicistních tendencí, se myšlenkou volného pohybu vymezeného kompozičními hranicemi nechali inspirovat a inovativně ji přetvářeli ve své tvorbě. Ať už se jedná o folklórními motivy oživenou hudbu maďarského klavíristy a hudebního vědce Bély Bartóka (1881-1945), o serialistické skladby největšího hudebního syntetika Igora Stravinského (1882-1971) nebo českého neoklasika Viktora Kalabise (1923-2006).

Posledně jmenovaného můžeme považovat za nejvýznamnějšího českého skladatele druhé poloviny dvacátého století, který se mimo jiné stal jedním z duchovních otců a zakladatelů mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Připomeňme také, že manželkou Viktora Kalabise byla přední světově uznávaná cembalistka a profesorka Zuzana Růžičková přezdívaná jako „první dáma cembala“.

Interpretka Sylvie Georgieva, absolvovala na pražské HAMU právě u Zuzany Růžičkové jako její poslední žákyně a již dnes ji odborná veřejnost začíná považovat za její nástupkyni.

Jana Zajoncová