Rok 2015 byl věnován 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. V Lounech vznikl k této příležitosti projekt Husovy Louny 2015, v jehož rámci se konaly akce, které připomínaly toto výročí. Během roku jsme tedy mohli zhlédnout celou řadu kulturních pořadů, koncertů, výstav, přednášek a dokonce nesoutěžní festival ve hře na klavír Okouzleni klavírem, který měl bohatý doprovodný program zaměřený na husitství a osobnost Jana Husa.

Projekt vznikl ze spolupráce Církve československé husitské NO Louny, Základní umělecké školy, Městské knihovny, Oblastního muzea, Okresního státního archivu a Městského informačního centra. Většina akcí se konala vždy šestý den v měsíci a v měsíci listopadu projekt vrcholí.

Projekt Husovy Louny 2015 se uzavře v pátek 6. listopadu dvěma akcemi. Oblastní muzeum v Lounech pořádá v kostele sv. Petra „Abychme hodně pamatovali" - zpěvy a čtení z husitských Čech. Posluchačům se představí pražský soubor Gontrassek se zpěvy z 15. a 16. století, hudba bude prokládána čtením husitských textů, mj. bude čten Husův list Lounským.

Základní umělecká škola Louny z tohoto důvodu posunula začátek svého velkého slavnostního koncertu Mistrům Janům ve Vrchlického divadle na 18.30 hodin.

Zveme vás na koncert, kde bude slavnostně představeno a vysláno do života pražským biskupem CČSH Davidem Tonzarem CD ZUŠ Louny Mistrům Janům.

CD vzniklo v rámci projektu Husovy Louny a jeho obsahem jsou středověké texty zhudebněné skladatelem Danielem Dobiášem, se kterým ZUŠ navázala spolupráci. Návštěvníci se mohou těšit na spoustu krásné hudby s krásnými dobovými texty. Vystoupí herečka Táňa Fischerová, Daniel Dobiáš, Veronika Studená, Kateřina Štolová, Renata Friedlová, Petr Novotný, Agáta Bitnerová, pěvecké sbory Carmen, Iluze ,Sboreček a hudební skupina The Blueberries. „Srdečně zveme na krásný večer plný hudby. Přijďte s námi zakončit projekt Husovy Louny 2015. Za finanční podporu projektu Základní umělecká škola Louny děkuje Ústeckému kraji," zve ZUŠ Louny.

Ivana Derflerová