V Siřemi u Žatce se koná v sobotu 21. června pátý ročník setkání příznivců života a díla Franze Kafky.

Během odpoledne proběhne světová premiéra scénického čtení Kafkova nedávno objeveného dopisu ze dne 18. 6. 1919 adresovaného jeho druhé snoubence Júlii Wohryzkové. Společně se čtením budou v prostorách siřemské sýpky a kostela k vidění pantomimicky, hudebně a filmově zpracované scénické obrazy inspirované životem a dílem Franze Kafky.

Kafkovské odpoledne se uskuteční od 14 do 18 hodin. Setkání pořádá Společnost PEX, a.s. a Obecně prospěšná společnost Džbánsko.

Spisovatel Franz Kafka přijel na statek do Siřemi u Žatce za svou sestrou Ottlou, aby zde strávil několik měsíců (červen 1917 – leden 1918). Tajemné stavení siřemské sýpky Kafku údajně inspirovalo při tvorbě jednoho z jeho nejvýznamnějších děl – Zámku. Tento Kafkův pobyt přivedl okruh převážně místních příznivců mistrova díla na myšlenku pořádat Kafkovské slavnosti, na které setkání navazuje.