Na konci loňského vyšla kniha, která se týká lounské rodačky Anny Langerové a jejího manžela, spisovatele Františka Langra.

Autor, spisovatel Viktor Fischl, se pokusil zpracovat knihu jako vyprávění Anny Langerové a přidal i své bohaté zkušenosti, které načerpal během více než padesátiletého přátelství.

Anna Abelesová se narodila v roce 1902 v lounské židovské rodině a ve městě prožila své dětství i mládí. Vypravuje o své rodině a podává nám zajímavý osobní pohled na Louny předválečné i dobu krátce po válce. Cenné jsou její postřehy z rodinného života i její pohled na rodné město. Publikace je jednou z mála pamětí, které se zachovaly a pojednávají o obyvatelích našeho města v tomto období. Vyprávění Anny Langerové nepředstavuje ucelený obraz, ale podobá se pestré mozaice na sebe více či méně navazujících historek a příběhů.

V roce 1932 se Anna, vyučená modistka, přesunula do Paříže, kde žila až do vypuknutí války. Seznámila se také se svým manželem, tehdy plukovníkem Františkem Langrem, za kterého se později provdala. František Langer byl vojenským lékařem, spisovatelem a dramatikem – jmenujme alespoň jeho divadelní hru Velbloud uchem jehly nebo Obrácení Ferdyše Pištory. Anna popisuje svůj život v předválečné Paříži stejně jako přesun do Londýna po pádu Francie a také neradostná válečná léta, která jí vzala mnohé příbuzné a blízké.

Po válce se oba vrátili do Prahy, kde zůstali až do své smrti. Situace nebyla po roce převratu jednoduchá. František Langer byl pro komunistický režim až příliš spjatý s Masarykem, bratry Čapky a dalšími osobnostmi doby první republiky. Historické události zůstávají v pozadí a v životě obou protagonistů nastávají nové potíže. Krátce po převratu byli uvězněni dcera i syn. Ubylo také opravdových přátel. Někteří zemřeli v koncentračních táborech, jiní emigrovali. Přesto se František Langer schází s Janem Werichem, Jiřím Trnkou a dalšími. František Langer zemřel v roce 1965.

Kniha, která měla být původně věnována Anně Langerové, nemohla opomenout výjimečnou osobnost jejího manžela. Anna byla zajímavou osobou, která svého manžela hluboce milovala, vynikala rozhledem, velkou vitalitou a smyslem pro humor. Tyto vlastnosti jí pomáhaly proplouvat životem a překonávat časté překážky. Po smrti svého manžela se snažila o vydání některých jeho děl a od počátku devadesátých let se podílela s rodinným přítelem Viktorem Fischlem na přípravě této knihy. Lounská rodačka Anna Langerová zemřela v roce 1999 v úctyhodném věku 97 let. S odstupem celého desetiletí se nám dostává do rukou publikace, která vypráví o životě dvou neobyčejných a zajímavých lidí a zaslouží si naši pozornost.

Martin Vostřel