Lounská knihovna uspořádala ve středu 23. dubna setkání s občany v budově č. 1. na Mírovém náměstí.

Knihovnice Jana Hrbková, Ilona Konířová a Vladimíra Korousová seznámily zájemce s aktivitami knihovny a s novinkami z knižního fondu.

Lidé se za zvýhodněné zápisné mohli stát novými čtenáři knihovny. Akce se konala v budově bývalé radnice a donedávna okresního soudu, protože právě tam se knihovna bude stěhovat.

V nových prostorách vznikne moderní centrum zábavy a vzdělávání. V současné době město čeká na rozhodnutí o dotaci.