Při Regionálním muzeu v Žatci po celá léta funguje knihovna, kterou využívají především studenti k sepsání seminární či diplomové práce.

Knihovna má ale co nabídnout i široké veřejnosti.

Jádro původní knihovny Českého menšinového muzea v Žatci tvořily knihy soustředěné jeho zakladatelem K. A. Polánkem v obvodové učitelské knihovně, která se spojila s knihovnou nově založeného muzejního spolku (zal. 1927). Obě knihovny měly v roce 1937 přes 25 tisíc svazků, z nichž se však v důsledku událostí 2. světové války dochovalo jen torzo. Katalog původní knihovny se rovněž nedochoval.

V současné době knihovnu tvoří dvě části – historický a specializovaný fond. Historický fond je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. Patří sem staré tisky a rukopisy. Ze starých tisků lze jmenovat Bibli benátskou z roku 1506, všechna vydání Hájkovy Kroniky české, z rukopisů Postilu Hortulus Reginae z roku 1479.

Tento fond je však z běžného půjčování vyjmut.

Specializovaný fond tvoří dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea. Knihovna je zpřístupněna pro badatele k presenčnímu studiu. Nabízí knihy z oblasti archeologie, chmelařství, regionu Žatecka a ze všeobecného rozhledu (historie, numismatika, sběratelství atd). Ke studiu jsou připraveny i místní noviny a časopisy z 19. – 21. století, například Saazer Anzeiger, Průboj, Žatecké noviny, Svobodný hlas, dále Dějiny a současnost, Průzkumy památek, Chmelařství, Archeologické rozhledy a památky adt.

Knihovna je v turistické sezoně otevřena v úterý až pátek od osmi do 11 hodin a od 11.45 do půl čtvrté. Pro stálé dospělé čtenáře činí celoroční poplatek 80 korun. Studenti a důchodci zaplatí 50 korun.

Jitka Krouzová